Kubernetes شما را قادر می سازد تا اپلیکیشن های cloud-native را در هر جایی نصب کنید و آنها را دقیقا در همه جا مدیریت کنید. Kubernetes یک ابزار اصلی در DevOps است که به شما توانایی برنامه ریزی و مدیریت کانتینرها (Docker و غیره) در مقیاس را می دهد. این دوره به شما کمک خواهد کرد تا پتانسیل Kubernetes را در کوتاهترین زمان ممکن فرا بگیرید. شما با ایجاد اولین خوشه Kubernetas با استفاده از Minikube شروع خواهید کرد. سپس به جزئیات بیشتر Kubernetes و ایجاد یک خوشه پیچیده می پردازید. در روز چهارم شما یاد خواهید گرفت که خوشه خود را با  Grafana در برنامه خود ارتقا دهید. در نهایت، یاد بگیرید که یک خط لوله CI / CD ایجاد کنید و اپلیکیشن های خود را استقرار کنید.

سرفصل:

 • روز اول – شروع کار با Kubernetes
 • نصب پیش نیازها
 • استقرار اپلیکیشن
 • روز دوم – Kubernetas با Minikube
 • معماری Kubernetes
 • پیکربندی Kubectl
 • روز سوم – ساخت یک خوشه پیچیده
 • نصب Multi-Node Cluster
 • روز چهارم – نظارت و مراقبت های بهداشتی
 • Grafana
 • داشبوردهای Grafana
 • روز پنجم – ماندگاری و پایگاه داده ها
 • PVs و PVCs
 • نصب Rook
 • استقرار پایگاه داده HA
 • روز ششم – امنیت و کنترل دسترسی
 • RBAC
 • Keycloak
 • پیکربندی Kubernetes برای استفاده از OIDC
 • ایمن سازی Kubectl
 • روز هفتم – راه حل های CI / CD
 • بررسی CI/CD
 • Jenkins
 • ایجاد خط لوله
 • و غیره