پیشنهاد فرادرس

آموزش فریمورک Git در 3 ساعت

دسته بندی ها: آموزش گیت ، آموزش های Packtpub

سیستم های کنترل نسخه گیت (VCS) رویکرد شما را به مهندسی نرم افزار مدرن تغییر می دهد. با استفاده از Git، شما به راحتی می توانید تاریخچه تغییرات فایل و کد را ردیابی کنید، نسخه های جدید نرم افزار را بدون تکیه بر مکانیسم تحویل مداوم تحویل دهید و از کد خود در برابر هرگونه اشتباهات در هنگام برنامه نویسی محافظت کنید. در این دوره با اصول اولیه استفاده از Git، نحوه کارکرد آن، نصب گیت، ترمینال یا خط فرمان رایانه خود برای حرکت به سیستم فایل، ایجاد و ویرایش فایل ها، تکنیک های گردش کار گیت، ایجاد Git repositories آشنا می شوید. همچنین گیت اجازه می دهد تغییرات را در مجموعه فایل ها در طول زمان پیگیری کنید، اطلاعاتی را که ممکن است از دست بدهید، بازیابی کنید و با دیگران در پروژه ها همکاری کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • کنترل نسخه چیست؟
 • نصب و پیکربندی Git
 • ترمینال چیست؟
 • سیستم مدیریت فایل با استفاده از ترمینال شما
 • دستکاری فایل ها و پوشه ها
 • استفاده از VI به عنوان یک ویرایشگر
 • یادگیری مبانی Git
 • پیکربندی و اولیه سازی یک مخزن
 • ردیابی فایل ها
 • مشاهده تغییرات
 • تعهدات تغییرات شما
 • راه اندازی Git نادیده گرفتن فایل ها
 • مرور تاریخچه پروژه
 • اشتباهات
 • Cloning Repositories
 • استفاده از Remote Repositories
 • استفاده از تگ ها در Git
 • شاخه ها و گردش کارها
 • Branch چیست؟
 • GitHub
 • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Learn Git in 3 Hours [Video] Publisher:Packtpub Author:Ross Conyers Duration:1 hour 57 minutes

Build powerful and effective projects using Git Version Control Systems
Git Version Control Systems (VCS) changes your approach to modern software engineering. Using Git, you can easily track the history of file and code changes, deliver new versions of software without relying on any continuous delivery mechanisms, and protect your code from any mistakes made while programming.In this course, we’ll teach you the basics of using Git and explain how it works. To begin with, we’ll show you how to install Git and effectively use your computer’s terminal or command line to navigate the file system, and create and edit files. Then we’ll cover all the commonly used commands in Git that make up the vast majority of any Software Engineer’s workflow. Moving on, we’ll explain Git’s branching workflow, why it’s such a useful feature, and how to use it in your projects. Once you’ve learned all this, we’ll discuss some advanced Git workflow techniques that will make you a valued contributor and collaborator on any project. You’ll be able to create your own Git repositories, or clone and contribute to existing ones. This will allow you to track the changes to sets of files over time, recover data you might lose, and collaborate with others on projects. You’ll have a profound understanding of Git’s branching workflow, and how to use it in the best possible way in your projects. By the end, you’ll be familiar with using Git and use VCS to handle large projects easily and make well-crafted contributions to your own or others’ projects.
Style and Approach
In this course, we’ll use a combination of lecture-style videos and hands-on examples to help you use Git in practice. This will help you both understand what Git is doing behind the scenes to help you track your files, but more importantly, to apply this knowledge to real-world situations.
Released: Friday, August 31, 2018
Version Control and the Terminal
The Course Overview
What Is Version Control?
Installing and Configuring Git
What Is the Terminal?
File System Navigation Using Your Terminal
Manipulating Files and Folders
Using VI as an Editor
Learning the Basics of Git
Configuring and Initializing a Repository
Tracking Files
Viewing Changes
Committing Your Changes
Setup Git Ignore Files
Browsing Project History
Undoing Mistakes
Cloning Repositories
Using Remote Repositories
Using Tags in Git
Branches and Workflows
What Is a Branch?
Creating New Branches
Merging Branches
Resolving Merge Conflicts
Remote Branches
Rebasing
Advanced Git Workflow
GitHub
Forking Repositories
Commit Guidelines
Squashing Commits
Merge Requests
Aliasing Commands

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 339.0MB Packtpub Learn Git in 3 Hours [Video]_git.ir.rar