پیشنهاد فرادرس

آموزش تست واحد جاوا با JUnit 5 در 20 مرحله

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های Packtpub ، تست نرم افزار ، آموزش تست واحد (Unit Testing)

JUnit فریمورک تست واحد برای زبان برنامه نویسی جاوا است. JUnit در توسعه مبتنی بر تست نقش بسزایی دارد و یکی از خانواده های فریمورک تست واحد است که به طور کلی به عنوان فریمورک های xUnit شناخته می شوند. در این دوره مبتدی یادگیری JUnit با ایجاد پروژه برای تست های JUnit، ایجاد، اجرا، اشکال زدایی تست های JUnit، نوشتن تست های واحد، استفاده از متدهای assert، عملکرد تست، حاشیه نویسی های JUnit، پیروی از بهترین شیوه های JUnit، استفاده از Eclipse برای نوشتن و اجرای تست های JUnit آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی تست واحد
 • تست Junit
 • تست واحد با JUnit - متد ()String length
 • نوشتن حاشیه نویسی های JUnit - بررسی assertNull و assertTrue
 • نوشتن حاشیه نویسی برای آرایه ها - assertArrayEquals
 • راه اندازی اتصالات پایگاه داده
 • راه اندازی داده برای تست
 • مقایسه JUnit 4 و JUnit 5
 • بهترین شیوه های JUnit
 • assertTrue و assertFalse
 • Before@ و After@
 • مقایسه آرایه ها
 • استثناهای تست واحد
 • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Learn Java Unit Testing with JUnit 5 in 20 Steps [Video] Publisher:Packtpub Author:Ranga Karanam Duration:3 hours 5 minutes

JUnit tutorial for beginners with examples
JUnit is a unit testing framework for the Java programming language. JUnit has been important in the development of test-driven development and is one of a family of unit testing frameworks which is collectively known as xUnit frameworks.In this beginners tutorial on JUnit, you will learn how to
Create a new project for JUnit tests
Create, run and debug JUnit tests
Write good unit tests
Use assert methods
Use basic JUnit annotations - @Test, @Before, @After, @AfterClass, @BeforeClass, @Suite
Test performance and exceptions in unit tests
Write parameterized tests
Adhere to JUnit best practices
Use Eclipse to write and run JUnit tests
Style and Approach
This course offers a quick intro to JUnit covering the key features of the framework.
Released: Friday, May 25, 2018
JUnit 5
Introduction
Course Overview
Step 01 - Introduction to Unit Testing - Test Pyramid
Step 02 - First Junit Test - Red bar
Step 03 - Absence of failure is success
Step 04 - First Unit Test with JUnit - String length() method
Step 05 - Writing JUnit Assertions - assertNull and assertTrue
Step 06 - Writing Assertions for Arrays - assertArrayEquals
Step 07 - Setting up data for every test - @BeforeEach, @AfterEach
Step 08 - Setting up database connections - @BeforeAll, @AfterAll
Step 09 - Tip - Testing Exceptions with Junit
Step 10 - Tip - @DisplayName and test methods need not be public
Step 11 - Basics of Parameterized tests
Step 12 - Advanced Paramaterized Tests with Csv Source
Step 13 - Tip - Giving a name to a Parameterized Test
Step 14 - Tip - Repeat same test multiple times
Step 15 - Tip - Unit Testing for Performance
Step 16 - Tip - Disable Unit Tests
Step 17 - Tip - Grouping Tests with @Nested
Step 18 - Tip - JUnit 5 = Platform + Jupiter + Vintage
Step 19 - Tip - JUnit 4 vs JUnit 5
Step 20 - Tip - JUnit Best Practices
Step 21 - Tip - JUnit Patterns - xunitpatterns
JUnit 4
Step 99 - JUnit 4 Section - First Version of the course
Getting Ready for Hello World
Your First JUnit Success - Green Bar
Refactoring: Improving the Junit
assertTrue and assertFalse
@Before and @After
@BeforeClass and @AfterClass
Comparing Arrays - assertArrayEquals
Unit Testing Exceptions
Unit Testing for Performance
Parameterized JUnit Tests
Organizing Unit Tests into Suites
How do you write good Unit Tests?
Conclusion

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 315.0MB Packtpub Learn Java Unit Testing with JUnit 5 in 20 Steps [Video]_git.ir.rar