توسعه خدمات REST با Spring Boot جالب و سرگرم کننده است. Spring Boot ایجاد اپلیکیشن های مستقل، مبتنی بر Spring آسان می سازد. اکثر اپلیکیشن های Spring Boot نیاز به پیکربندی Spring دارند. در این دوره ویژگی های پروژه های Spring Boot و Spring Boot، ایجاد اپلیکیشن جاوا مدیریت Todo با استفاده از Spring Boot با قابلیت های لاگین و لاگ اوت و سرویس REST برای مدیریت پرسشنامه، امنیت Spring (ایید و احراز هویت)، Maven (مدیریت وابستگی)، (Eclipse (IDE و Tomcat embedded web server را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بررسی Spring Boot
 •  Git Repository
 • نصب ابزارها
 • اپلیکیشن وب یا Spring Boot
 • راه اندازی اپلیکیشن وب Spring Boot
 • Pom.xml، اپلیکیشن Spring Boot و خواص اپلیکیشن
 • Spring MVC Controller
 • اولین فرم HTML
 • ایجاد TodoController و list-todos view
 • معماری اپلیکیشن های وب
 • نمایش Todos در جدول با JSTL Tags
 • Bootstrap برای فرمت صفحه با webjars
 • آماده سازی امنیت Spring
 • معرفی JUnit در 5 مرحله
 • JUnit و تست واحد چیست؟
 • معرفی Mockito در 5 مرحله
 • استفاده از حاشیه نویسی Mockito
 • ایجاد RestController
 • مقایسه Spring Boot و  Spring
 • معرفی JPA با Spring Boot در 10 مرحله
 • اتصال اپلیکیشن وب با JPA
 • و غیره