مطالب پیشنهادی از سراسر وب

یادگیری ویندوز سرور 2019

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های Packtpub

آیا برای افزایش مهارت های خود در آخرین نسخه ویندوز سرور آماده هستید؟

در این دوره با اصول اولیه نصب و راه اندازی ویندوز سرور 2019 آشنا می شوید. نحوه مدیریت ذخیره سازی را بررسی خواهید کرد و با برخی از Role های اساسی در ویندوز سرور 2019 آشنا خواهید شد. همه اینها با رویکرد دنیای واقعی (real-world) انجام می شود.

در پایان دوره شما تمام اطلاعاتی که برای شروع کار با ویندوز سرور 2019 نیاز دارید را فرامیگیرید.

کدها و فایل های تمرین این دوره در این صفحه قرار دارند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learning Windows Server 2019 Author:Anthony Howell Duration:2 hours 42 minutes

Are you ready to bring your skills up to speed on the latest version of Windows Server?
In this course on Windows Server 2019, you’ll learn all the basics to jump-start you on the road to learning Microsoft’s latest version of Windows Server.
We’ll show you how to set up your new server from installations to useful configuration tips. We’ll also cover how to manage storage and get started with some of the fundamental roles in Windows Server. All of this is done with a real-world approach.
By the end of the course, you’ll have all the information you need to get started with Windows Server 2019 in your own environment.
The code files for this course are available on Github at - https://github.com/PacktPublishing/Learning-Windows-Server-2019
Style and Approach
In this course, we’ll take a hands-on approach. We’ll limit the slide time and crank our demos to 11. The course will not only show you how to complete tasks in Windows Server 2019, but will also cover how it applies to your job.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس