آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش کامل مدیریت لینوکس - از مبتدی تا پیشرفته

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های Packtpub ، آموزش شبکه

در این دوره آموزشی شما گام به گام با استفاده از یک رویکرد منطقی و سیستماتیک هدایت خواهید شد. در ابتدا و هنگام یادگیری مباحث جدید، ممکن است با کلمات و دستورات مبهمی برخورد کنید، که بعدا به زبان ساده توضیح داده خواهند شد، تا براحتی برای شما قابل درک شوند. مباحث ذیل شامل مواردی می شوند که در این اردوی آموزشی خواهید آموخت:

 • چگونه به یک سرور لینوکس جدید، و برای اولین بار، دسترسی پیدا کنیم
 • توزیع لینوکس چیست وکدام یک را انتخاب کنیم
 • برای اتصال به لینوکس از طریق کامپیوترهای مک و ویندوز، به چه نرم افزارهایی نیازدارید
 • پروتکل SSH چیست وچگونه ازآن استفاده کنید
 • ساختار کلی سیستم فایل سیستم های لینوکس وجایی که باید به دنبال برنامه ها، فایل های پیکر بندی و مستندات بگردیم
 • فرمان های پایه و رایج لینوکس که اغلب از آنها استفاده می کنید
 • ایجاد، تغییرنام، انتقال وحذف دایرکتوری
 • فهرست کردن، خواندن، ایجاد، ویرایش،کپی وحذف فایل ها
 • مجوزها دقیقا چه هستند و چگونه کار می کنند، و چطور اکثر به سادگی مجوز های روز گذاری شده لینوکس را از حالت رمز خارج کنیم
 • نحوه استفاده از ویرایشگرهای Nano، Vi وEmacs
 • دو روش برای جستجو فایل ها ودایرکتوری ها
 • چگونه محتوی فایل ها را مقایسه کنید
 • فرمان های pip چه هستند و چرا مفید می باشند، و چگونگی ازآنها استفاده کنید
 • نحوه فشرده سازی فایل ها برای صرفه جویی درفضا وانتقال آسان داده ها
 • چگونه و چرا ورودی وخروجی های برنامه های کاربردی را تغییر مسیردهید
 • چگونگی سفارشی کردن اعلان شل
 • چگونه با استفاده از نام های مستعار(aliases)،عملکرد خط فرمان را تغییر دهیم، ویژگی تکمیل خودکار، و استفاده از تاریخچه شل
 • چگونگی زمان بندی و بهینه سازی و ظایف با استفاده از فرمان cron
 • نحوه سوئیچ و جابجایی بین کاربران و اجرای فرایندها با مجوز کاری کاربر دیگر
 • چگونه یک برنامه نصب شده را پیدا کنیم
 • فرایند بوتو راه اندازی در سرورهای لینوکس چگونه کارمی کند و برای کنترل آنچه کاری می توانید انجام دهید
 • انواع مختلفی از پیام ها توسط یک سیستم لینوکس تولیدمی شود، این پیام ها در کجا ذخیره می شوند و چطور بطورخودکار از پر شدن دیسک توسط این فایل ها جلوگیری کنیم
 • مدیریت دیسک، پارتیشن بندی و ایجاد سیستم فایل
 • مفاهیم شبکه و اعمال آنها به مدیریت سیستم (وبه ویژه نحوه پیکر بندی واسط شبکه لینوکس)
 • چطور فرمان sudo را پیکره بندی کنیم
 • مدیریت فرایندها و وظیفه ها
 • اسکریپت نویسی شل در لینوکس
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linux Administration Bootcamp: Go from Beginner to Advanced [Video] Publisher:Packtpub Author:Jason Cannon Duration:8 hours 7 minutes

Learn Red Hat Linux and CentOS: Use these in-demand skills to start a career as a Linux Server Admin or Linux Administrator!
You will be guided step-by-step using a logical and systematic approach. As new concepts, commands, or jargon are encountered, they are explained in plain language, making it easy for you to understand. The following is what you will learn by taking the Linux Bootcamp:
How to get access to a Linux server if you don't already have it
What a Linux distribution is and which one to choose
Which software you'll need to connect to Linux from Mac and Windows computers
What SSH is and how to use it
The file system layout of Linux systems and where to find programs, configurations, and documentation
The basic Linux commands you'll use most often
Creating, renaming, moving, and deleting directories
Listing, reading, creating, editing, copying, and deleting files
Exactly how permissions work and how to decipher the most cryptic Linux permissions with ease
How to use the Nano, vi, and emacs editors
Two methods to search for files and directories
How to compare the contents of files
What pipes are, why they are useful, and how to use them
How to compress files to save space and make transferring data easy
How and why to redirect input and output from applications
How to customize your shell prompt
How to be efficient at the command line by using aliases, tab completion, and your shell history
How to schedule and automate jobs using cron
How to switch users and run processes as others
How to find and install software
How the boot process works on Linux servers and what you can do to control it
The various types of messages generated by a Linux system, where they're stored, and how to automatically prevent them from filling up your disks
Disk management, partitioning, and file system creation
Networking concepts that apply to system administration (and specifically how to configure Linux network interfaces)
How to configure sudo
Managing processes and jobs
Linux shell scripting
What you learn in Linux Bootcamp applies to any Linux environment including CentOS, Ubuntu, Debian, Kali Linux, Linux Mint, RedHat Linux, Fedora, OpenSUSE, Slackware, and more.
All the code files are placed at https://github.com/PacktPublishing/Linux-Administration-Bootcamp-Go-from-Beginner-to-Advanced
Style and Approach
This course will teach you the fundamentals of Linux Administration in depth, with practical examples.
Released: Friday, November 16, 2018
Overview
Course Overview
Installing and Connecting to a Linux System
Linux Distributions
Installing VirtualBox on Windows
Installing VirtualBox on Mac
Installing CentOS Linux Using an Image for VirtualBox
VirtualBox Troubleshooting Tips
When to Install Linux from Scratch
Installing CentOS Linux from Scratch
Getting Connected
Connecting Directly
Linux Fundamentals
The Linux Directory Structure
The Shell
Basic Linux Commands
Getting Help at the Command Line
Working with Directories
Listing Files and Understanding LS Output
File and Directory Permissions Explained - Part One
File and Directory Permissions Explained - Part Two
Finding Files and Directories
Viewing Files and the Nano Editor
Editing Files in Vi
Editing Files with Emacs
Graphical Editors
Deleting, Copying, Moving, and Renaming Files
Intermediate Linux Skills
Wildcards - Part One
Wildcards - Part Two
Input, Output, and Redirection
Comparing Files
Searching in Files and Using Pipes
Transferring and Copying Files over the Network
Customizing the Shell Prompt
Shell Aliases
Environment Variables
Processes and Job Control
Scheduling Repeated Jobs with Cron
Switching Users and Running Commands as Others
Shell History and Tab Completion
Installing Software
The Linux Boot Process and System Logging
The Linux Boot Process
The Linux Boot Process - Demo
System Logging
Disk Management
Disk Management - Part One
Disk Management - Part Two - Creating Partitions with fdisk
Disk Management - Part Three - File Systems
LVM - The Logical Volume Manager
Introduction to the Logical Volume Manager (LVM)
LVM: Layers of Abstraction
Creating Physical Volumes (PVs), Volume Groups (VGs), and Logical Volumes (LVs)
Extending Volume Groups and Logical Volumes
Mirroring Logical Volumes
Removing Logical Volumes, Physical Volumes, and Volume Groups
Migrating Data from One Storage Device to Another
Logical Volume Manager - Summary
User Management
Managing Users and Groups - Part One
Managing Users and Groups - Part Two
Networking
TCP/IP Networking for Linux System Administrators
Networking - DNS and hostnames
Networking - DHCP, Dynamic and Static Addressing
Network Troubleshooting - Part One
Network Troubleshooting - Part Two
Advanced Linux Permissions
Special Permission Modes - Part One
Special Permission Modes - Part Two
Shell Scripting
Shell Scripting - Part One
Shell Scripting - Part Two
Advanced Command Line Skills - Command Line Kung Fu
Tab completion
Repeat as Root
Rerun a command starting with a string
Reuse arguments
Strip out comments and blank lines
Reuse the last item from the previous command
Extras
Connecting to a Linux Virtual Machine Over the Network
Installing Apache, MySQL, PHP, and Wordpress on Ubuntu
Summary
Conclusion - Congratulations and Thank You!

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس