پیشنهاد فرادرس

آموزش برنامه نویسی شل در لینوکس برای مبتدیان

دسته بندی ها: آموزش Shell ، آموزش شبکه ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های Packtpub

آیا علاقه مند بودید تا همانند هکرهای فیلم های سینمایی ترمینال خط فرمان را به سرعت باز کنید و انجام وظایف پیچیده را با استفاده از چند کد ساده مدیریت کنید؟ این امر می تواند با استفاده از BASH واقعیت پیدا کند. قسمت بزرگی از زمان یک برنامه نویس در تلاش برای تکرار کدهای و پردازش ها، به ویژه هنگام کار با یونیکس یا لینوکس هدر می رود. فرمان های ثابت که برای برنامه ریزی یا ایجاد سیستم ها مورد نیاز است، یک فرایند خسته کننده و طولانی است. در این جا می توانید آن را حذف کنید و از زمان خود بیشترین بهره را ببرید. BASH یک شل UNIX/Linux و مترجم خط فرمان است که فرمان ها را از یک فایل ورودی استاندارد اجرا می کند. این شل دارای یک ویژگی عالی است که به شما امکان می دهد مقدار فرمان هایی را که شما باید با استفاده از آنها به صورت خودکار فراخوانی کنید را کاهش دهید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Bash
 • معرفی BASS
 • مفهوم دایرکتوری
 • اجرای شغل ها در background
 • نکات خط فرمان
 • حالت تعاملی
 • استفاده از فرمان fc
 • آپشن های شل
 • متغیرهای shell prompt
 • درک اسکریپت های شل
 • اصول برنامه نویسی شل
 • متغیرهای موقتی
 • دستکاری متغیرها در قسمت های A و B
 • استفاده از الگوها در عملیات رشته
 • تصمیم گیری
 • آپشن های خط فرمان
 • Bash Input Output
 • BASH I/O
 • مدیریت فرایند
 • تنظیم مجوز فایل پیش فرض قسمت A
 • تنظیم مجوز فایل پیش فرض قسمت B
 • بهترین شیوه های BASH
 • و غیره
Linux Shell Programming for Beginners [Video] Publisher:Packtpub Author:Eduonix Duration:9 hours 32 minutes

The complete course to master Bash shell scripting for Linux
Want to feel like an awesome spy hacker similar to the one in the movies that opens a command line terminal and manages to complete complicated tasks using a few simple codes? Well, this can be a reality using BASH.A huge chunk of a programmer’s time is wasted in trying to repeat codes and processes, especially when it comes to working with UNIX or Linux. The constant commands that are required to program or create systems is a tedious and long process.Well, here’s how you can eliminate that and save a whole buncha time – BASHBourne Again Shell, more popularly known as BASH is a UNIX/Linux shell and a command line interpreter that runs commands from a standard input file. This shell comes with a nifty feature that allows you to reduce the amount of commands that you have to call personally by automating them.
Style and Approach
Our Shell Scripting course has been specifically designed to teach you how to use BASH to shave hours from your coding practice. Learn how to write shell scripts, learn how command history, echo command and even variables work, along with how to automate simple and complex commands. This BASH tutorial doesn’t even require you to have previously worked with BASH. All it needs is for you to be familiar with UNIX or Linux and have a machine that runs UNIX or Linux – that’s it! That’s all you need to be on your way to learning automation.The course starts at the very beginning including what is BASH, what are shells, what do you mean by shell scripts, customizing your shell, difference between a shell script and an interactive shell, command line-options, statements, loops and so much more.In addition to providing you with theoretic information about BASH and Shell Scripting, the course will also give numerous examples at every step to get you familiar with how scripting works and what happens when you execute a certain script.
Additionally, you will also be provided with all the scripts that were used by the instructor to try on your own.
Released: Friday, June 16, 2017
Course Introduction
Introduction
Introduction to Bash
Introduction to BASS
The "directory" concept
Running jobs in the background
Command Line Tips and Tricks
The interactive mode
The vi editing mode
Using the fc command
Customizing your shell
The BASH environment
Shell options
Single and double quotes
The shell prompt variables
The CDPATH variable
Understanding Shell Scripts
Shell Programming Essentials
Positional Variables
Manipulating variables in place Part A & Part B
Using patterns in string operations
Assigning command output to variables
Condition and Loops
Decision Making
More elegant ways of testing conditions
Testing for integers Part A & Part B
The select statement
Command Line Options
Command-line options
More Complex options: the getopts command
LAB: adding more options to highest.st
Increment and decrement operators
The for loop revisited Part A & Part B
Bash Input Output
BASH I/O
The echo command
LAB: enhancing the log rotation script
Process Management
Process Management
Process signals
Reacting to signals Part A & Part B
Bash Administration
BASH Administration
Setting default file permissions Part A
Setting default file permissions Part B
Best practices
BASH Best Practices
Summary
Summary

پیشنهاد فرادرس