پیشنهاد فرادرس

آموزش اسکریپت نویسی شل لینوکس - رویکرد مبتنی بر پروژه برای یادگیری

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های Packtpub ، آموزش شبکه ، آموزش امنیت شبکه

آیا تا به حال تلاش کرده اید که اسکریپت نویسی شل را یاد بگیرید اما به ساختاری نیاز دارید تا بتوانید مهارت های خود را بهبود ببخشید؟ یکی از بزرگترین شکایاتی که من از دانشجویان می شنوم این است که بیشتر دوره هایی که در گذشته گردآوری شده اند، صرفا اطلاعات را بدون هیچگونه زمینه و بدون درک نحوه قرار دادن این اطلاعات برای استفاده، فراهم می کنند! این دوره این روش قدیمی و ناامید کننده را برای یادگیری تغییر می دهد. این دوره مبتنی بر پروژه است به این معنی که به جای یادگیری بخش ها و قسمت های اطلاعات، اسکریپت های پوسته واقعی را که می توانید در موقعیت های واقعی از آن استفاده کنید، بنویسید. شما فرصت می کنید تا بلافاصله آنچه را یاد می دهید برای استفاده بکار ببرید تا به طور کامل آن را درک کنید و آن را بخاطر داشته باشید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • دانلود دوره
 • ایجاد محیط اسکریپت نویسی شل لینوکس محلی
 • ایجاد محیط آزمایشی محلی با استفاده از Vagrant و VirtualBox
 • تمرین 1 - گام به گام - قسمت 1 - فقط کاربران ویندوز
 • تمرین 1 - گام به گام - قسمت 1 - فقط کاربران مک
 • تمرین 1 - گام به گام - قسمت 1 - تنها کاربران لینوکس (CentOS / RHEL)
 • تمرین 2 - گام به گام - قسمت 2 - همه کاربران
 • نکات عیب یابی Vagrant و VirtualBox
 • ایجاد کاربر و حساب کاربری - پروژه 1 اسکریپت نویسی شل
 • مقدمه بخش
 • شروع کار با اسکریپت نویسی شل - Naming، Permissions، Variables، Builtins
 • متغیرهای ویژه، Pseudocode، Command Substitution،  if Statement و Conditionals
 • تمرین 2
 • ایجاد پسورد و آرگومان های اسکریپت شل - پروژه2 اسکریپت نویسی شل
 • داده های تصادفی، توابع هش و  دستکاری متن و رشته
 • while Loop، Infinite Loops، Shifting و Sleeping
 • تمرین 3
 • کنوانسیون های برنامه نویسی لینوکس - پروژه 3 اسکریپت نویسی شل
 • استاندارد ورودی پیشرفته، خروجی استاندارد و خطای استاندارد
 • تمرین 4
 • پارامترهای خط فرمان - پروژه 4 اسکریپت نویسی شل
 • Case Statements
 • توابع
 • پاک کردن و غیر فعال کردن حساب های لینوکس
 • حذف کاربران - تمرین 5 - گام به گام
 • تبدیل اطلاعات / پردازش داده ها / گزارش دهی - پروژه 5 اسکریپت نویسی شل
 • Cut و Awk
 • تمرین 6
 • تجزیه فایل های لاگ
 • پیکربندی شبکه کوچک و اسکریپت نویسی برای سیستم های از راه دور
 • اسکریپت نویسی دستورات از راه دور
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linux Shell Scripting: A Project-Based Approach to Learning [Video] Publisher:Packtpub Author:Jason Cannon Duration:10 hours 41 minutes

Learn how to shell script through project-based training (Bash Scripting, Bash Programming, Grep, Awk, and more)
Have you tried to learn shell scripting on your own, but lack the structure you need to really improve your skills? Are you tired of picking up bits and pieces of information that you can't just seem to put together? Do you learn best by doing? If so, you're going to love this course. One of the biggest complaints I hear from students is that most of the courses they've taken in the past simply provide information without any context and without any idea of how to put that information to use! This course turns that old, frustrating, and outdated way of learning on its head. It's project-based, which means that, instead of learning bits and pieces of information, you'll write actual shell scripts that you can use in real-world situations. You get the chance to immediately put what you learn to use so that you fully understand and remember it. If you're ready to level-up your shell scripting skills, enroll now!
Style and Approach
This course is project-based, which means that, instead of learning bits and pieces of information, you'll write actual shell scripts that you can use in real-world situations.
Released: Monday, October 22, 2018
Course Introduction
Introduction and Course Overview
Course Downloads
Creating a Local Linux Shell Scripting Environment
Creating a Local Lab Environment Using Vagrant and VirtualBox - Background
Exercise 1 – Walkthrough – Part I – Windows Users Only
Exercise 1 – Walkthrough – Part I – Mac Users Only
Exercise 1 – Walkthrough – Part I – Linux (CentOS/RHEL) Users Only
Exercise 1 – Walkthrough – Part II – All Users
Vagrant and VirtualBox Troubleshooting Tips
User and Account Creation - Shell Scripting Project 1
Section Introduction
Getting Started with Shell Scripting: Naming, Permissions, Variables, Builtins.
Special Variables, Pseudocode, Command Substitution, if Statement, Conditionals.
Exit Statuses, Return Codes, String Test Conditionals, More Special Variables.
Reading Standard Input, Creating Accounts, Username Conventions, More Quoting.
Exercise 2 - Walkthrough
Password Generation and Shell Script Arguments - Shell Scripting Project 2
Random Data, Cryptographic Hash Functions, Text and String Manipulation.
Positional Parameters, Arguments, for Loops, Special Parameters
The while Loop, Infinite Loops, Shifting, Sleeping
Exercise 3 - Walkthrough
Linux Programming Conventions - Shell Scripting Project 3
Advanced Standard Input, Standard Output, and Standard Error - Part I
Advanced Standard Input, Standard Output, and Standard Error - Part II
Exercise 4 - Walkthrough
Parsing Command Line Options – Shell Scripting Project 4
Case Statements
Functions
Parsing Command Line Options with getopts, Part 1
Parsing Command Line Options with getopts, Part 2
Deleting and Disabling Linux Accounts, Part 1 of 4 (Finding Files)
Deleting and Disabling Linux Accounts, Part 2 of 4 (The userdel command)
Deleting and Disabling Linux Accounts, Part 3 of 4 (Archives with tar)
Deleting and Disabling Linux Accounts, Part 4 of 4 (Disabling Accounts)
Deleting Users – Exercise 5 – Walkthrough
Transforming Data / Data Processing / Reporting – Shell Scripting Project 5
Cut and Awk
Cut and Awk Demonstration Script: Open Network Ports
Sort and Uniq
Parsing Log Files - Exercise 6 - Walkthrough
Network Scripting & Automation of Distributed Systems: Shell Scripting Project 6
Configuring a Mini Network and Scripting for Remote Systems
Scripting Remote Commands – Walkthrough – Part 1
Scripting Remote Commands – Walkthrough – Part 2
Course Summary
Summary
Course Extras
What Shell Scripting Is and Why You Should Learn It

پیشنهاد فرادرس