اسکیپت نویسی شل شامل نوشتن یک سری از دستورات برای شل می باشد که بهتر اجرا شوند. شما می توانید این اسکریپ ها را در یک فایل واحد ذخیره کرده و در هر زمان که بخواهید اجرا کنید. این موضوع باعث می شود که کاربر نهایی و استفاده کننده کار کمتری انجام داده و از خطای انسانی جلوگیری شود.  شل اسکریپت ها تفسیر می شوند، بدین معناست که آنها کامپایل نمی شوند.

در این دوره آموزشی، شما اولین اسکریپت خود را خواهید نوشت و سپس شل را بطور دقیق موشکافی می کنید تا به قدرت رابط خط فرمان (CLI) در مقابل رابط کاربر گرافیکی (GUI) پی ببرید. سپس آرگومان های ساده و نحوه استفاده از دستورgetopts را برای ایجاد یک اسکریپت شل واقعی می آموزید. دستور getops یک روش خوب برای استفاده از پارامترها و آپشن ها در کنار هم می باشد. در مرحله بعد نحوه استفاده از حلقه ها و توابع، برای اجرای عملیات پیچیده تر را یاد می گیرید. همچنین کار با عبارتهای با قاعده (regex) را بطور کامل یاد می گیرید تا بتوانید آرگومان های خود را اعتبار سنجی کنید.

بالاخره خواهید توانست بطور صحیح رویدادها را ثبت کنید و ورودی/خروجی را تغییر مسیر دهید. در انتهای این دوره آموزشی، شما در ایجاد شل اسکریپت های قدرتمند، ماهر خواهید شد و انواع مختلف شل ها را بررسی خواهید کرد.

مباحث دوره:

 • دستورات شل – دستورات درونی شل
 • نماش خواندن فایل های راهنمای man page
 • اولین شل اسکریپت – استفاده از دستورات شل در اسکریپت ها ها
 • فرا خوانی شل اسکریپت – راه های مختلف فرا خوانی شل اسکریپت
 • فراخوانیاسکریپت با پارامترها
 • متغیرها – آرگومان های خط دستور به یک اسکریپت
 • اولین آرگومان – مسیر اسکریپت
 • ترتیب آرگومان ها – ترتیب مهم است!
 • انواع آرگومان – رشته ها، اعداد و کاراکترهای ویژه
 • تجزیه آرگومان ها– دستورgetops
 • تغییر مسیر و زنجیر کردن
 • ورودی و خروجی استاندارد – تغییر مسیر ورودی و خروجی و دستور EOF
 • ورودی / خروجی فایل – خواندن از یک فایل و نوشتن به یک فایل
 • جدا سازی از شل – برنامه مفید صفحه نمایش و &
 • باز نویسی و اتصال – اولین فایل ثبت
 • متغیرهای محیطی  – کار با PATH
 • تعریف و فراخوانی تابع
 • توابع – تابع یک Action می باشد