تبلیغات

الگوریتم های یادگیری ماشینی در 7 روز

دسته بندی ها: آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، علم داده (Data Science) ، هوش مصنوعی ، آموزش های Packtpub

آیا واقعاً مشتاق یادگیری برخی از الگوریتم های یادگیری ماشینی جالب هستید؟ اپلیکیشن های یادگیری ماشینی بسیار خودکار و اصلاح شده هستند و به محض یادگیری با داده های بیشتر، با مداخله حداقل انسان به مرور زمان بهبود می یابند. برای پرداختن به ماهیت پیچیده مشکلات مختلف داده های دنیای واقعی، الگوریتم های تخصصی یادگیری ماشینی ساخته شده اند که این مشکلات را به طور کامل حل کنند.

این دوره 7 الگوریتم کلیدی در حوزه علم داده و یادگیری ماشینی را ارائه می دهد. شما یاد می گیرید که چگونه داده های خود را از قبل خوشه بندی کنید تا بهینه سازی و طبقه بندی آن ها برای مجموعه داده های بزرگ انجام شود. سپس می توانید نحوه پیش بینی داده ها را براساس روندهای موجود در مجموعه داده های خود پیدا کنید. این ویدیو به مشکلات مربوط به طبقه بندی و پیش بینی دقیق داده ها می پردازد. در طی 7 روز، با همراه 7 الگوریتم به همراه تمریناتی که به شما در یادگیری جنبه های مختلف یادگیری ماشین کمک می کند، آشنا می شوید.

کلیه کد ها و فایل های پشتیبانی برای این دوره در این آدرس است.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Machine Learning Algorithms in 7 Days Publisher:Packtpub Author:Shovon Sengupta Duration:5 hours 32 minutes

Are you really keen to learn some cool machine learning algorithms that are making headlines these days? Machine learning applications are highly automated and self-modifying, and they continue to improve over time with minimal human intervention as they learn with more data. To address the complex nature of various real-world data problems, specialized machine learning algorithms have been developed that solve these problems perfectly.
This course offers an easy gateway to learn about 7 key algorithms in the realm of Data Science and Machine Learning. You will learn how to pre-cluster your data to optimize and classify it for large datasets. You will then find out how to predict data based on existing trends in your datasets.
This video addresses problems related to accurate and efficient data classification and prediction. Over the course of 7 days, you will be introduced to seven algorithms, along with exercises that will help you learn different aspects of machine learning. This course covers algorithms such as: k-Nearest Neighbors, Naive Bayes, Decision Trees, Random Forest, k-Means, Regression, and Time-Series.
On completion of the course, you will understand which machine learning algorithm to pick for clustering, classification, or regression and which is best suited for your problem. You will be able to easily and confidently build and implement data science algorithms.
All the code and supporting files for this course are available on: https://github.com/PacktPublishing/Machine-Learning-Algorithms-in-7-Days
Style and Approach
This is a fast-paced course offering practical and actionable guidance with step-by-step instructions and assignments to help you master various carefully chosen machine learning algorithms based on their usability and practical applications. You'll learn about these algorithms not only theoretically but also practically: you'll build solutions via hands-on instructions using a variety of techniques, which will offer you a detailed perspective about their usage.

پیشنهاد فرادرس