تبلیغات

آموزش پوش نوتیفیکیشن در iOS

دسته بندی ها: آموزش فایربیس (Firebase) ، آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش سوئیفت (Swift) ، برنامه نویسی موبایل

در این آموزش تصویری هر آنچه درباره پوش نوتیفیکیشن (Push Notification) در iOS11 و Swift باید بدانید به شما آموزش داده می شود.

در این با نحوه پیاده سازی نوتیفیکیشن محلی (Local Notifications)، پیاده سازی پوش نوتیفیکیشن با iCloud، پیاده سازی پوش نوتیفیکیشن با Firebase ، پیاده سازی پوش نوتیفیکیشن با Amazon AWS و پیاده سازی سرور پوش نوتیفیکیشن با Vapor & Swift آشنا می شوید.

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با دوره
 • چه کسی از این دوره استفاده می کند؟
 • لوکال نوتیفیکیشن (Local Notifications)
 • آشنایی با پروژه اپلیکیشن این دوره
 • تنظیم UI
 • تنظیم UNService
 • آشنایی با تریگرها
 • فایل های ضمیمه
 • دسته بندی و اکشن ها
 • مدیریت اکشن های نوتیفیکیشن
 • کار با iCloud و پوش نوتیفیکیشن
 • دریافت نوتیفیکیشن های بی صدا
 • دریافت نوتیفیکیشن های قابل دیدن
 • کار با فایربیس و پوش نوتیفیکیشن
 • کار با دیتابیس فایربیس
 • کار با وب سرویس آمازون و پوش نوتیفیکیشن
 • رجیستر کردن SNS
 • اجرای Push Server با Vapor و Swift
 • نصب Vapor
 • تست اپلیکیشن
 • و ...

فایل های پروژه این دوره در این آدرس قرار دارند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Mastering Push Notifications for iOS [Video] Publisher:Packtpub Author:Devslopes by Mark Price Duration:11 hours 26 minutes

Everything you could ever want to know about push notifications for iOS 11 in Swift
Devslopes brings notifications course which brings about both local and remote notification for iOS. We are going to trigger local notifications for Timers, Dates, and Location. We move on iCloud notification, Firebase push notification with setting up a database and Amazon AWS push notification with SNS service. We will work with Vapor app and use this application as a test tool for further notification. You come for notification but at the end of this course, you will have knowledge of several different technologies. This course supplies in-depth content that put the theory into practice. You know you need to upgrade your skills to stay relevant. Don’t wait. Enroll in this course today.All the code files are placed at https://github.com/PacktPublishing/Mastering-Push-Notifications-for-iOS
Style and Approach
This course is a seamless blend of text, videos, code examples, and assessments that will help you take learn efficiently as you progress through the course.
Released: Saturday, November 24, 2018
Intro to Course
Introduction to this course
Who this course is for?
Local Notifications
Intro to App
UI setup
Setting up UNService
Triggers Part 1
Triggers Part 2
Attachments
Category and Actions
Handling Notification Actions
Working With iCloud & Push Notifications
Intro to App
Setting up the UI
Setting up iCloud
Querying iCloud
Receiving Silent Notifications
Receiving Visible Notifications
Handling Notifications
Working With Firebase & Push Notifications
Intro to App
UI Setup
Setting up Push Notifications
Firebase Database Part 1
Firebase Database Part 2
Firebase Messaging
Topic Subscription
Cloud Functions Up and Running
Cloud Function Notification
Notification Service Extension
Outro
Push Notifications, and Amazon AWS
Intro to App
UI Setup
Setting Up Persistence
Setting Up User Notifications
Up and Running with AWS
Registering with SNS (Simple Notification Service)
Subscribing and Publishing to Topics
Adding Text Entry to Notifications
Handling Notifications
Notification Content Extension
Launch Your OWN Push Server With Vapor & Swift
App Intro
Installing Vapor
Handling Get and Post
Up and Running with Fluent
Model Restructuring
Sending Notifications
Dynamic Notifications
UP and Running My SQL
Testing the App
Outro

پیشنهاد فرادرس