آموزش پیشنهادی فرادرس

توسعه میکروسرویس ها روی Azure با جاوا

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش جاوا (Java)

این دوره آموزشی با یک شروع سریع در مورد راه اندازی، توسعه و سیار سازی میکروسرویس های جاوا در محیط ابر، استفاده از داکر و سرویس Azure Kubernetes، آغاز می شود، هر چند که استفاده از چندین بلوک ساختمانی باز، انعطاف پذیر در چارچوب ابر، منجر با پشتیبانی بسیار عالی از جاوا می شود.

میکروسرویس ها به عنوان یک رویکرد قابل توجه برای ایجاد برنامه های کاربردی، در صنعت پذیرفته شده اند، و این دوره به شما تعدادی از الگوهایی را که به طور طبیعی با این سبک معماری هم خوانی دارد، را نشان می دهد.

در طول دوره، تعدادی از شیوه های فرآیند DevOps، به شما معرفی می شود که این موضوع به شما کمک می کند چرخه حیات کامل برنامه خود، از لپ تاپ به محیط ابر و سپس رساندن به دست مشتریان خود را مدیریت کنید. همچنین استفاده از جزئیات ابزار کاری که بطور هنرمندانه، و از پیش در Azure تعبیه شده است، نیز آموزش داده می شود.

مباحث دوره:

 • معرفی دوره و مفاهیم پایه
 • مرور دوره
 • معرفی Azure برای توسعه دهندگان برنامه جاوا
 • ایجاد یک اشتراک در Azure و مدیریت منابع ابری
 • نگهدارنده های داکر و هم آهنگی با Kubernetes
 • میکروسرویس ها 101
 • برپا سازی محیط ابری
 • مروری بر برپا سازی محیط ابری برای این دوره
 • تدارک یک کلاستر Azure Kubernetes Service (AKS) و یک Azure Container Registry (ACR)
 • ایجاد یک Azure DevOps Git Repo و اضافه کردن یک برنامه قابل حمل و مبتنی بر Spring Boot
 • برپا سازی یک خط لوله یکپارچه ‌سازی مداوم متغییر با Azure DevOps
 • برپا سازی یک خط لوله تحویل مداوم با Azure DevOps
 • یک Event-Sourced Reservations API با پایگاه داده Cosmos
 • بررسی اجمالی Event-Sourced Reservations API با پایگاه داده Cosmos
 • یک کلکسیون از پایگاه داده Cosmos و Reservations API Skeleton
 • پیاده سازی مدل Event Sourcing
 • نمایش پیاده سازی مدل Event Sourcing و مراحل بعدی
 • یک سیستم بررسی با Blob Storage، Service Bus، Cognitive Services، و SendGrid
 • بررسی اجمالی سیستم بررسی
 • منابع ابری برای رابط برنامه‌ نویسی کاربردی
 • منابع ابری برای Worker
 • سر جمع بندی مطالب
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Microservices Development on Azure with Java [Video] Publisher:Packtpub Author:Tasos Piotopoulos Duration:2 hours 31 minutes

Get started with building and deploying containerized Java microservices on Microsoft Azure with Docker and Kubernetes
This course will jumpstart your journey of building, deploying and operating containerized Java microservices into the cloud, using Docker and the Azure Kubernetes Service, while leveraging several building blocks of an open and flexible cloud platform that provides excellent support for Java.
Microservices have been adopted by the industry as a significant approach to building applications, and this course will show you a number of patterns that fit naturally into that architectural style.
Along the way, you will get introduced to a number of DevOps practices that will help you manage the full lifecycle of your application, from laptop to cloud and into the hands of your customers, while using state of the art tooling that comes out of the box with Azure.
All codes and supporting files are placed on GitHub at this link: https://github.com/PacktPublishing/Microservices-Development-on-Azure-wi...
Style and Approach
This course will get you started with everything you need to develop, deploy, and troubleshoot containerized Java microservices on Azure with Kubernetes, without assuming any prior knowledge about the Azure platform.
Released: Friday, November 30, 2018
Course Introduction and Fundamental Concepts
The Course Overview
Introduction to Azure for Java Software Developers
Creating an Azure Subscription and Managing Cloud Resources
Docker Containers and Orchestration with Kubernetes
Microservices 101
Cloud Environment Setup
Overview of the Course’s Cloud Environment Setup
Provision an Azure Kubernetes Service (AKS) Cluster and an Azure Container Registry (ACR)
Create an Azure DevOps Git Repo and Push a Containerized Spring Boot App
Set Up a Continuous Integration Pipeline with Azure DevOps
Set Up a Continuous Delivery Pipeline with Azure DevOps
An Event-Sourced Reservations API with Cosmos DB
Overview of the Reservations API and the Event Sourcing Pattern
A Cosmos DB Collection and the Reservations API Skeleton
Event Sourcing Implementation – Part 1
Event Sourcing Implementation – Part 2
Event Sourcing Implementation – Part 3
Event Sourcing Implementation, Demo, and Next Steps
A Reviews System with Blob Storage, Service Bus, Cognitive Services, and SendGrid
Overview of the Reviews System
Cloud Resources for the API
Cloud Resources for the Worker
Putting It All Together
A Restaurant Menu API with Redis
Overview of the Menu API
Cloud Resources for the API
The System in Action
Operational Tips and Next Steps
Using Application Secrets on Kubernetes
Designing Resilient Cloud Applications
Monitoring, Troubleshooting, and Optimizing
Introduction to Scaling
Additional Resources to Explore

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس