امنیت شبکه هر فعالیتی است که برای حفاظت از قابلیت استفاده و یکپارچگی شبکه و داده های شما طراحی شده است که شامل تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری می باشد. امنیت شبکه، دسترسی به شبکه را مدیریت می کند. همچنین تهدیدات مختلف را هدف قرار می دهد و آنها را از وارد شدن به شبکه شما متوقف می کند. در این دوره با اصول شبکه و تکنیک های اسکن، جستجوی هاست ها، یافتن سرویس ها و پورت های اوپن در یک شبکه، مهمترین حمله به شبکه ها مانند حملات داس، دسترسی به حملات، حملات بهره برداری و حملات پس از بهره برداری، تکنیک هایی برای دفاع از شبکه های فایروال، IDS، IPS و دیگر دستگاه های امنیتی شبکه آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی امنیت شبکه
 • بازبینی دوره
 • امنیت شبکه
 • انواع مختلف آسیب پذیری در شبکه
 • محدوده تست آسیب پذیری شبکه و فرآیند
 • نصب ماشین های مجازی
 • اسکن شبکه و جمع آوری اطلاعات
 • تکنیک های ردیابی شبکه های مختلف
 • شبکه های امن با شناسایی ردپاها
 • تکنیک های اسکن کردن شبکه ها
 • ایمن سازی تکنیک های شبکه در برابر اسکن کردن
 • حملات در شبکه
 • متدهای حمله در شبکه
 • حملات عمده در شبکه ها
 • حمله های کوچک در شبکه ها
 • تشخیص و عیب یابی حملات عمده
 • تشخیص و عیب یابی حملات جزئی
 • ابزارها و تکنیک های امنیت شبکه
 • Firewalls
 • VPNs
 • Honeypots
 • سیستم تشخیص نفوذ و فیلترها
 • سایر تکنیک های اقدام متقابل