تبلیغات

همه چیز در مورد امنیت شبکه

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش شبکه ، آموزش امنیت شبکه

امنیت شبکه هر فعالیتی است که برای حفاظت از قابلیت استفاده و یکپارچگی شبکه و داده های شما طراحی شده است که شامل تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری می باشد. امنیت شبکه، دسترسی به شبکه را مدیریت می کند. همچنین تهدیدات مختلف را هدف قرار می دهد و آنها را از وارد شدن به شبکه شما متوقف می کند. در این دوره با اصول شبکه و تکنیک های اسکن، جستجوی هاست ها، یافتن سرویس ها و پورت های اوپن در یک شبکه، مهمترین حمله به شبکه ها مانند حملات داس، دسترسی به حملات، حملات بهره برداری و حملات پس از بهره برداری، تکنیک هایی برای دفاع از شبکه های فایروال، IDS، IPS و دیگر دستگاه های امنیتی شبکه آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی امنیت شبکه
 • بازبینی دوره
 • امنیت شبکه
 • انواع مختلف آسیب پذیری در شبکه
 • محدوده تست آسیب پذیری شبکه و فرآیند
 • نصب ماشین های مجازی
 • اسکن شبکه و جمع آوری اطلاعات
 • تکنیک های ردیابی شبکه های مختلف
 • شبکه های امن با شناسایی ردپاها
 • تکنیک های اسکن کردن شبکه ها
 • ایمن سازی تکنیک های شبکه در برابر اسکن کردن
 • حملات در شبکه
 • متدهای حمله در شبکه
 • حملات عمده در شبکه ها
 • حمله های کوچک در شبکه ها
 • تشخیص و عیب یابی حملات عمده
 • تشخیص و عیب یابی حملات جزئی
 • ابزارها و تکنیک های امنیت شبکه
 • Firewalls
 • VPNs
 • Honeypots
 • سیستم تشخیص نفوذ و فیلترها
 • سایر تکنیک های اقدام متقابل
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Network Security [Video] Publisher:Packtpub Author:Sunil K. Gupta Duration:2 hours and 15 minutes

Learn network security attacks and defensive techniques to secure networks from known and unknown sources
Network security is any activity designed to protect the usability and integrity of your network and data. It includes both hardware and software technologies. Effective network security manages access to the network. It targets a variety of threats and stops them from entering or spreading on your network.
The video tutorial starts with the basics of network and scanning techniques. You will learn to search hosts and find open ports and services in a network. You will also learn the most important attacks on networks such as dos attacks, gaining access attacks, exploitation attacks, and post exploitation attacks. Finally, the course will teach you techniques you can use to defend networks with firewalls, IDS, IPS, and other network security devices.
At the end of this course, you’ll have a practical knowledge of the ways in which hackers can infiltrate a network over the Internet and will be familiar with tools such as nmap, Wireshark, and Metasploit
Style and Approach
A practical step-by-step approach to understanding network security and defending it by various security devices
Released: Thursday, May 17, 2018
Introducing Network Security
The Course Overview
Overview of Network Security
Discussion of the Different Types of Vulnerabilities in Networks
Network Vulnerability Test Scope and Process
Installation of Virtual Machines
Network Scanning and Information Gathering
Various Network Footprinting Techniques
Securing Networks by Detecting Footprinting
Scanning Techniques of Networks
Securing Networks Techniques Against Scanning
Attacks on Networks
Overview of Attack Methods on Networks
Major Attacks on Networks
Minor Attacks on Networks
Detect and Troubleshoot Major Attacks
Detect and Troubleshoot Minor Attacks
Networks Security Tools and Techniques
Firewalls
VPNs
Honeypots
Intrusion Detection System and Filters
Other Countermeasure Techniques

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 376.0MB Packtpub Network Security [Video]_git.ir.rar