پیشنهاد فرادرس

آموزش تشخیص و شناسایی آبجکت با یادگیری عمیق در OpenCV

دسته بندی ها: آموزش OpenCV ، یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، هوش مصنوعی ، یادگیری عمیق (Deep Learning) ، آموزش های Packtpub ، شبکه های عصبی مصنوعی

این دوره به شما شناسایی آبجکت ها و پیاده سازی آنها با کتابخانه های OpenCV را آموزش می دهد. در این دوره با نحوه افزایش مهارت های OpenCV با یادگیری عمیق، تسلط بر OpenCV  برای طبقه بندی/شناسایی آبجکت، تمام نظریه ها و مفاهیم مورد نیاز بینایی کامپیوتر، پردازش تصویر و یادگیری ماشین، استفاده از OpenCV در کدها، نحوه کار با تصاویر در OpenCV، افزایش و فیلتر کردن در OpenCV، ساخت اپلیکیشن با قابلیت انجام هموگرافی و تشخیص آبجکت، طبقه بندی آبجکت و شناسایی متن در یک تصویر آشنا می شوید.

سرفصل:

 • الگوریتم ها و عملیات در OpenCV
 • معرفی دوره
 • نحوه کار با تصاویر در OpenCV
 • عملیات بهبود و فیلتر در OpenCV
 • ذخیره سازی در تصاویر، دسترسی به دوربین
 • تغییرات تصویر
 • الگوریتم های بصری کامپیوتری
 • تشخیص و شناسایی شیء با استفاده از ویژگی ها
 • کار با تشخیص شی
 • ویژگی ها و توصیفگرها
 • Feature Matching و Homography
 • ساخت اپلیکیشن
 • یادگیری عمیق در OpenCV
 • شروع کار با شبکه های عصبی
 • معماری یک شبکه عصبی کونولوشن
 • شروع با Caffe
 • پیاده سازی یادگیری عمیق با استفاده از OpenCV و Caffe
 • طبقه بندی شی با استفاده از یادگیری عمیق
 • معرفی Problem Statement
 • طراحی یک الگوریتم برای مسئله
 • آموزش شبکه با استفاده از داده های برچسب گذاری شده
 • مشکل طبقه بندی
 • شناسایی متن در یک تصویر
 • تعریف مسئله و گردآوری مجموعه داده
 • الگوریتم مناسب مدل سازی
 • حرکت از الگوریتم به کد
 • نتایج و تجزیه و تحلیل
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Object Detection and Recognition Using Deep Learning in OpenCV [Video] Publisher:Packtpub Author:Param Uttarwar Duration:2 hours and 13 minutes

OpenCV Object Recognition: Harness Deep Learning in OpenCV
This course teaches effective object recognition and its implementation with the powerful OpenCV libraries. You will learn how to enhance your OpenCV skills with deep learning. You will explore and master OpenCV for Object Recognition/Classification. The course explains all the necessary theory and concepts of computer vision, image processing, and machine learning. You also learn the practical application of OpenCV libraries. Its capabilities and functionality are shown along with a tutorial on how to set up a machine such that it’s able to use OpenCV in codes. You will start by seeing how to work with images in OpenCV, enhancement and filtering in OpenCV. You will then move on to building an application which is capable of object recognition and performing homography. You will then move on to object classification and recognizing text in an image.
In the end, you will be able to use object recognition algorithm which will be used by you for practical application.
Style and Approach
This course will help you practice deep learning principles and algorithms for detecting and decoding images using OpenCV, by following step by step easy to understand instructions.
Released: Monday, April 9, 2018
Basic Operations and Algorithms in OpenCV
The Course Overview
How to Work with Images in OpenCV?
Enhancement and Filtering Operations in OpenCV
Saving Images, Accessing Camera
Image Transformations
Computer Vision Algorithms
Object Detection and Recognition Using Features
Working with Object Recognition
Features and Descriptors
Feature Matching and Homography
Building an Application
Deep Learning in OpenCV
Getting Started with Neural Networks
Architecture of a Convolutional Neural Network (CNN)
Starting with Caffe
Implementing Deep Learning Using OpenCV and Caffe
Object Classification Using Deep Learning
Defining Problem Statement
Designing an Algorithm for the Problem
Training the Network Using Labeled Data
Classification Problem
Recognizing Text in an Image
Problem Definition and Gathering Dataset
Modeling Appropriate Algorithm
Moving from Algorithm to Code
Results and Analysis

پیشنهاد فرادرس