مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش گواهینامه اوراکل - تسلط بر جاوا برای مبتدیان و متخصصان

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، زبان برنامه نویسی ، آموزش های Packtpub

در این دوره درباره اپلیکیشن های جاوا می آموزید تا بتوانید برنامه نویسی آنها را انجام دهید. یک رویکرد گام به گام برای توضیح این مبحث در این دوره به کار رفته است تا بتوانید درک صحیحی از مفاهیم زیر پیدا کنید:

 • جاوا چیست؟
 • گواهینامه اوراکل جاوا
 • نحوه برنامه نویسی به زبان جاوا
 • معانی کدنویسی
 • برنامه نویسی وب سایت
 • شیوه های طراحی اپلیکیشن
 • برنامه نویسی برنامه
 • برنامه نویسی شی گرا
 • برنامه نویسی شبکه
 • برنامه نویسی ایمیل
 • برنامه نویسی اپلت
 • برنامه نویسی چند نخی (Multithreading)

این دوره تمام نکات مورد نیاز در مورد برنامه نویسی، اپلیکیشن جاوا و وب سایت را پوشش می دهد. 

تمام کدهای این دوره در این لینک است.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Oracle Certification: Mastering Java for Beginners and Experts Author:Frahaan Hussain Duration:5 hours 45 minutes

Learn about everything there is to know about Java applications and how to program them; a step-by-step approach is used to explain every facet of these topics. Gain a good understanding of the following concepts with this course:
What is Java?
Oracle Java Certification
How to program in the Java language
Features of the Java programming language
Coding semantics
Website programming
Design practices of applications
Application programming
Object-Oriented Programming
Network programming
Email programming
Applet programming
Multithreading programming
This course will teach you everything about programming, Java applications, and websites.
All the code files are placed at https://github.com/PacktPublishing/Oracle-Certification-Mastering-Java-for-Beginners-and-Experts
Style and Approach
This course will teach you Java using an in-depth, step-by-step approach with practical examples. You will receive all the knowledge you need to use and leverage the powerful technology behind these amazing and wonderful platforms.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس