پیشنهاد فرادرس

آشنایی با راه حل های عملی در Ansible

دسته بندی ها: آموزش Ansible ، آموزش شبکه ، آموزش های Packtpub

اگر شما به دنبال یک چارچوب خودکار سازی فناوری اطلاعات هستید که برای مدیریت، رشد باشد، گسترش و انطباق آن آن آسان باشد، پس انسیبل (Ansible) برای شما مناسب است! انسیبل (Ansible) یک راهکار مدیریت پیکربندی بر مبنای پایتون، و متن باز می باشد که باعث صرفه جویی در زمان و منابع شما هنگام خودکار سازی مدیریت پیکربندی برنامه های کاربردی، و زیرساخت های فناوری اطلاعات می شود، بنابراین می توانید وقت خود را صرف کارهای دیگر کنید.

در این دوره ویدئویی، ما بجای تمرکز زیاد بر روی مباحث تئوری و مفهومی، بر روی انجام سریع کار ها، استفاده از نمونه های دنیای واقعی، و استفاده از سبک آموزش عملی تمرکز می کنیم. کافی است فقط یکبار مفاهیم پایه آموزش داده شوند تا به یک برنامه نویس انسیبل تبدیل شوید. مفاهیم اصلی مانند تنظیم فهرست موجودی و اسکریپت های تنظیمات (playbooks)، فرامین اختصاصی خط دستور در انسیبل و ارتقاء سریع تر، شما را در استفاده از انسیبل، به سرعت راه می اندازد. سپس ما اسکریپت تنظیمات (playbook)، و نحوه استفاده از کلاس های handler، متغیر ها، ساختار های شرطی و منطقی برای حداکثر بهره وری از خودکار سازی گردش، را بطور دقیق بررسی می کنیم. ما همچنین مدیریت رشد و اسکریپت های تنظیمات چند نقشی و تنظیم پشته ها را نیز بطور دقیق بررسی می کنیم. در ادامه دوره، ما مدیریت چرخه حیات سیستم ها را بطور دقیق بررسی می کنیم، بطوریکه شما براحتی می توانید، کاربران، نرم افزار ها، احراز هویت، سرویس ها، برنامه های کاربردی یا محتوای وب را اداره و کنترل کنید. علاوه بر آن ما Ansible Tower یا  Ansible AWX را نیز بررسی می کنیم. ما دوره را با استفاده و بکار گیری از Ansible Galaxy به پایان می رسانیم، بنابر این شما برای ادامه یادگیری، می توانید از انجمن های متن باز، و اسکریپت های فراوان موجود در اینترنت، جهت اشتراک گذاری و همکاری استفاده کنید. در پایان این دوره، شما درک عمیق تری از نحوه استفاده و طراحی انسیبل به دست خواهید آورد، و توانایی ایجاد اسکریپت های خود و ارتقا و مقیاس بندی آنها، برای تطبیق با نیاز های همیشه در حال تغییر چشم انداز فناوری اطلاعات خود، را خواهید داشت.

سبک و رهیافت دوره

این دوره، یک آموزش ویدئویی ساخت یافته با نمونه های عملی و سر راست می باشد. ما بر روی مفاهیم پایه و برنامه های کاربردی واقعی از مباحث دوره، با ویژگی پیگیری آسان، با سرعتی قابل درک، و بدون گزافه گویی های تئوری، متمرکز می شویم.

مباحث دوره

 • راه اندازی و اجرای انسیبل (Ansible): وظایف یکبار مصرف (One-Off Tasks)
 • بررسی اجمالی دوره
 • شروع سریع – مبانی
 • نمونه های از دنیای واقعی: وظایف یکبار مصرف (One-Off Tasks) و انجام وظایف سنگین
 • راه اندازی و اجرای انسیبل (Ansible): نمونه های از دنیای واقعی
 • آموزش مبانی دستورات یکبار مصرف
 • سازمان دهی اسکریپت های تنظیمات (playbooks)
 • توسعه اسکریپت های تنظیمات (playbooks)
 • مبانی سازماندهی کتاب های Playbook شما
 • کلاس های handler، متغیر ها، ساختار های شرطی و منطقی
 • مبانی کلاس های handler و متغیر ها
 • استفاده از ساختار های شرطی و منطقی
 • اضافه کردن یک قانون هوشمند و تکراری به فایروال
 • مدیریت چرخه حیات سیستم
 • کاربران، بسته ها، خدمات و محتوا
 • کار با اسکریپت های تنظیمات چند نقشی
 • گسترش کاربرد های انسیبل (Ansible)
 • ماژول ها و پلاگین ها
 • استفاده از مخزن Ansible Galaxy
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Practical Ansible Solutions [Video] Publisher:Packtpub Author:Will Foster Duration:2 hours 36 minutes

Quick and dirty Ansible for busy people
If you are looking for a simple IT automation framework that's easy to manage, grow into, extend and adapt then Ansible is for you! Ansible is an Open Source, Python-based configuration management solution that saves you time and resources when automating deployment and management of application and IT infrastructure so you can spend your time doing other things.
In this video course, we'll focus on getting things done quickly, using real-world examples and a hands-on teaching style rather than focus too much on theory and conceptual ideas once the basics are covered so you can get the job done.
Core concepts—such as setting up the inventory and playbooks, ad-hoc commands and quick and dirty heavy lifting will get you up and running quickly. We'll then dive into proper playbook organization and using handlers, variables, conditionals and logic for maximizing the efficiency of your automation workflow. We'll also dive into handling growth and multi-role playbooks and stack orchestration.
As we move onward to victory we will dive into systems lifecycle management so you can handle users, software and packages, authentication, services and application/web content with ease as well as touch on Ansible Tower/AWX. We'll end the journey with consuming and using Ansible Galaxy so you can borrow, share and collaborate with the vibrant Ansible Open Source community and the plethora of community roles and playbooks available on the internet.
At the end of this course, you will attain a deeper understanding of Ansible usage and design and be empowered to create your own playbooks, properly growing and scaling them to adapt to the ever-changing needs of your IT landscape.
Style and Approach
This course is a structured video lecture with direct, hands-on examples. We will be concentrating on the fundamentals and real application of lesson items at an easy-to-follow, comprehensive pace without any theoretical fluff.
Released: Friday, November 30, 2018
Ansible Up and Running: One-Off Tasks
The Course Overview
Get Stuff Done Fast – The Basics
Real-World Examples: One-Off Tasks and Heavy Lifting
Ansible Up and Running: Real-World Examples
Learning the Basics of Ad Hoc Commands
Organizing Your Playbooks
Basics of Organizing Your Playbooks
Growing Your Playbook
Handlers, Variables, Conditionals, and Logic
Basics of Handlers and Variables
Using Conditionals and Logic
Adding an Intelligent, Idempotent Firewall Rule
Systems Lifecycle Management
Users, Packages, Services, and Content
Moving to Multi-Role Playbooks
Going Forward, Extending Ansible Usage
Modules and Plugins
Using Ansible Galaxy

پیشنهاد فرادرس