پیشنهاد فرادرس

آموزش کاربردی Jenkins 

دسته بندی ها: آموزش Jenkins ، آموزش های Packtpub

راه اندازی Jenkins و اجرای کارهای ساخت برای یک زیرساخت تولید کافی نیست. برای عملکرد و نتایج بهینه، طراحی، معماری و پیاده سازی توسعه Jenkins درجه-تولید ضروری است. در این دوره با اجرای Jenkins، توسعه بهینه Jenkins، بررسی و پیکربندی ویژگی هایی مانند قابلیت دسترسی بالا، امنیت، نظارت و پشتیبان گیری/ بازیابی داده، نحوه پیاده سازی ساخت های توزیع شده، خودکارسازی خط لوله ایجاد، ادغام توسعه Jenkins با سرویس های خارجی، نحوه افزایش عملکرد تیم با خط لوله به عنوان کد آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک Jenkins و اصطلاحات مرتبط با آن
 • درک ادغام، استقرار و تحویل مداوم
 • Code Repositories، راه اندازی Git، وابستگی ها برای Jenkins
 • نصب Jenkins از بسته ها و فایل های WAR
 • پیکربندی پروکسی معکوس و تنظیم رابط کاربر برای Jenkins
 • خودکارسازی فرایند نصب و پیکربندی Jenkins
 • ایجاد Build Jobs  از رابط کاربر و اسکریپت ها
 • در دسترس بودن، مانیتورینگ و مدیریت استقرارهای Jenkins
 • راه اندازی Multiple Jenkins Masters با Load Balancer برای دسترسی به بالا
 • پشتیبان گیری و بازیابی داده Jenkins
 • نظارت داده و کامپوننت های Jenkins
 • پیاده سازی امنیت و نقش ها برای Jenkins
 • استفاده از Jenkins API و خودکارسازی مدیریت پلاگین
 • پیاده سازی معماری ساخت توزیع شده و استقرارهای کد
 • درک Slaves، متدهای Agent Launch و برچسب ها در Jenkins
 • راه اندازی Jenkins Slaves برای اجرای Build Jobs
 • استفاده از Amazon EC2 Instances به عنوان Jenkins Slaves
 • استفاده از Docker Containers به عنوان Jenkins Slaves
 • اجرای کانتینرها به عنوان Jenkins Slaves در Kubernetes
 • استقرار کد از Jenkins با استفاده از AWS CodeDeploy
 • درک و پیاده سازی خط لوله Build
 • درک گردش کار Jobsو خطوط لوله
 • بررسی سینتکس Jenkinsfile و  Declarative Pipeline
 • ایجاد و خودکارسازی Build Pipelines
 • درک و پیاده سازی Multi-branch Pipelines
 • بررسی Blue Ocean برای بهینه سازی Pipeline User Experience
 • ادغام Jenkins با خدمات خارجی
 • ادغام با GitHub
 • ادغام با SonarQube
 • ادغام با Artifactory
 • ادغام با JIRA
 • ادغام با Slack
Practical Jenkins [Video] Publisher:Packtpub Author:Anirban Saha Duration:3 hours and 40 minutes

Automate your Jenkins deployment in no time!
Setting up Jenkins and running build jobs is not enough for a production infrastructure. For optimal performance and results, architecting, designing, and implementing a production-grade Jenkins deployment is essential.
This course gets you up and running with Jenkins and enables you to deliver an optimal Jenkins deployment. On your journey, you will explore and configure features such as high availability, security, monitoring, and backing up/restoring data, which are basically all of the things you need to implementing a scalable and production grade infrastructure. You will also learn how to implement distributed builds, automate build pipelines, and integrate your Jenkins deployment with external services, thus showing you how to increase your team's productivity with pipeline as a code building advanced pipelines faster and easier.
By the end of this video course, you will be able to automate, implement, secure, and manage your Jenkins deployment in no time.
Style and Approach
This video course will take a step-by-step approach to get you up-and-running with Jenkins and then quickly moves on to implement a scalable and production-grade infrastructure.
Released: Monday, May 7, 2018
Installation and Configuration of Jenkins and Related Components
The Course Overview
Understanding Jenkins and Related Terminologies
Digging into Continuous Integration, Deployment, and Delivery
Setting Up Git, Code Repositories, and Dependencies for Jenkins
Installation of Jenkins from Packages and WAR Files
Configuring Reverse Proxy and Setting Up User Interface for Jenkins
Automating the Jenkins Installation and Configuration Process
Creating Build Jobs from User Interface and Scripts
High-availability, Monitoring, and Management of Jenkins Deployments
Setting Up Multiple Jenkins Masters with Load Balancer for High-availability
Backing Up and Restoring Jenkins Data
Monitoring Jenkins Components and Data
Implementing Security and Roles for Jenkins
Using the Jenkins API and Automating Plugin Management
Implementing Distributed Build Architectures and Code Deployments
Understanding Slaves, Agent Launch Methods, and Labels in Jenkins
Setting Up Jenkins Slaves to Run Build Jobs
Using Amazon EC2 Instances as Jenkins Slaves
Using Docker Containers as Jenkins Slaves
Running Containers as Jenkins Slaves on Kubernetes
Deploying Code from Jenkins Using AWS CodeDeploy
Understanding and Implementing Build Pipelines
Understanding Workflow of Jobs and Pipelines
Exploring the Jenkinsfile and Declarative Pipeline Syntax
Creating and Automating Build Pipelines
Understanding and Implementing Multi-branch Pipelines
Exploring Blue Ocean for Optimizing Pipeline User Experience
Integrating Jenkins with External Services
Integrating with GitHub
Integrating with SonarQube
Integrating with Artifactory
Integrating with JIRA
Integrating with Slack

پیشنهاد فرادرس

captcha