راه اندازی Jenkins و اجرای کارهای ساخت برای یک زیرساخت تولید کافی نیست. برای عملکرد و نتایج بهینه، طراحی، معماری و پیاده سازی توسعه Jenkins درجه-تولید ضروری است. در این دوره با اجرای Jenkins، توسعه بهینه Jenkins، بررسی و پیکربندی ویژگی هایی مانند قابلیت دسترسی بالا، امنیت، نظارت و پشتیبان گیری/ بازیابی داده، نحوه پیاده سازی ساخت های توزیع شده، خودکارسازی خط لوله ایجاد، ادغام توسعه Jenkins با سرویس های خارجی، نحوه افزایش عملکرد تیم با خط لوله به عنوان کد آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک Jenkins و اصطلاحات مرتبط با آن
 • درک ادغام، استقرار و تحویل مداوم
 • Code Repositories، راه اندازی Git، وابستگی ها برای Jenkins
 • نصب Jenkins از بسته ها و فایل های WAR
 • پیکربندی پروکسی معکوس و تنظیم رابط کاربر برای Jenkins
 • خودکارسازی فرایند نصب و پیکربندی Jenkins
 • ایجاد Build Jobs  از رابط کاربر و اسکریپت ها
 • در دسترس بودن، مانیتورینگ و مدیریت استقرارهای Jenkins
 • راه اندازی Multiple Jenkins Masters با Load Balancer برای دسترسی به بالا
 • پشتیبان گیری و بازیابی داده Jenkins
 • نظارت داده و کامپوننت های Jenkins
 • پیاده سازی امنیت و نقش ها برای Jenkins
 • استفاده از Jenkins API و خودکارسازی مدیریت پلاگین
 • پیاده سازی معماری ساخت توزیع شده و استقرارهای کد
 • درک Slaves، متدهای Agent Launch و برچسب ها در Jenkins
 • راه اندازی Jenkins Slaves برای اجرای Build Jobs
 • استفاده از Amazon EC2 Instances به عنوان Jenkins Slaves
 • استفاده از Docker Containers به عنوان Jenkins Slaves
 • اجرای کانتینرها به عنوان Jenkins Slaves در Kubernetes
 • استقرار کد از Jenkins با استفاده از AWS CodeDeploy
 • درک و پیاده سازی خط لوله Build
 • درک گردش کار Jobsو خطوط لوله
 • بررسی سینتکس Jenkinsfile و  Declarative Pipeline
 • ایجاد و خودکارسازی Build Pipelines
 • درک و پیاده سازی Multi-branch Pipelines
 • بررسی Blue Ocean برای بهینه سازی Pipeline User Experience
 • ادغام Jenkins با خدمات خارجی
 • ادغام با GitHub
 • ادغام با SonarQube
 • ادغام با Artifactory
 • ادغام با JIRA
 • ادغام با Slack