تبلیغات

آموزش حرفه ای مهندسی دواپس Microsoft Azure

دسته بندی ها: آموزش دواپس (DevOps) ، آموزش های Packtpub ، آموزش Azure ، آموزش شبکه

در این دوره با مفهوم PaaS و aPaaS آشنا می شوید. همچنین می توانید درباره Visual Studio Team Services و ادغام آن با Eclipse IDE اطلاعات کسب کنید. علاوه بر این، خواهید دید که چگونه می توانید کد اپلیکیشن را برای تلفیق خودکار پیکربندی کنید و یک تست واحد را انجام دهید. در طول دوره، می آموزید تا استقرار مداوم اپلیکیشن های  وب مایکروسافت آژور را با ایجاد محیط های مختلف انجام دهید. همچنین تفاوت بین Azure Web Apps و Azure App Service Environments را درک خواهید کرد.

معرفی Agile با Visual Studio Team Services

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Professional Microsoft Azure DevOps Engineering Author:Kaushal Bhavsar Duration:1 hour 30 minutes

The course begins by giving you an overview of Platform as a service (PaaS) and Application Platform as a Service (aPaaS). You'll also learn about Visual Studio Team Services (VSTS) and its integration with the Eclipse IDE. You'll see how to configure the application code for automated compilation and run a unit test.
As you progress through the chapters, you'll explore continuous development with Microsoft Azure Web Apps by creating different environments for deploying web applications. You'll also understand the difference between Azure Web Apps and Azure App Service Environments. Next, you'll gain insights into end-to-end automation for deploying an application in PaaS.
By the end of this course, you will have gained the confidence to apply your skills to real-life business scenarios.

پیشنهاد فرادرس