تبلیغات

آموزش حرفه ای Node.js

دسته بندی ها: آموزش نود جی اس (Node.js) ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

با استفاده از Node.js  می توانید برنامه های کاربردی، مقیاس پذیر و یکپارچه بسازید. یکی از مزایای این برنامه ها این است که سمت سرور و کلاینت آن با یک زبان ( Javascript ) برنامه نویسی می شود.

در این دوره آموزشی با یک سری الگوها برای حل مشکلات روزمره خود در پروژه های مبتنی بر Node.js آشنا می شوید.

همچنین با مفاهیم پایه و اصول طراحی پروژه های بزرگ نیز آشنا می شوید.

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با دوره
 • نصب و راه اندازی node.js
 • آشنایی با Node.js Version 6 و ES2015
 • آشنایی با الگوها
 • کار با الگوهای Reactor
 • الگوهای ضروری Node.js
 • الگوی Callback
 • الگوی ماژول های سیستم
 • الگوی Observer
 • الگوهای غیرهمزمان همراه با Callback
 • مشکلات برنامه نویسی همزمان
 • استفاده از جاوااسکریپت ساده (Plain JavaScript)
 • کتابخانه async
 • گردش کار غیرهمزمانی با ES2015
 • آشنایی با Promises
 • شروع کار با Streams
 • الگوهای Piping
 • الگوهای طراحی در node.js
 • نوشتن ماژول ها
 • الگوهایی برای نوشتن ماژول
 • نوشتن پلاگین
 • اشتراک گذاری کدها برای مرورگر
 • آشنایی با Webpack
 • و ...
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Professional Node.js Publisher:Packtpub Author:Glenn Dayton Duration:4 hours 31 minutes

Build highly scalable, single-language applications that share code between the server and client
Through Professional Node.js, you will be presented with various sets of patterns that you can use to efficiently solve your everyday development and design problems. You will understand what different traditional design patterns look like in Node.js, and how to design modules that focus on performing a single task at a time. You will gain an understanding of the basic building blocks and principles of writing large and well-organized Node.js applications. You will be able to apply these principles to problems that don't fall within the scope of existing patterns.
Released: Monday, October 29, 2018
Setting the Stage
Course Overview
Installation and Setup
Lesson Overview
Learning the Node way
Understanding Node.js Version 6 and ES2015
Template Literals
Working with the Reactor Pattern (Part 1)
Working with the Reactor Pattern (Part 2)
Summary
Node.js Essential Patterns
Lesson Overview
The Callback Pattern
The Module System and its Patterns
The Observer Pattern
Summary
Asynchronous Control Flow Patterns with Callbacks
Lesson Overview
The Difficulties of Asynchronous Programming
Using Plain JavaScript
The async Library
Summary
Asynchronous Control Flow Patterns with ES2015 and Beyond
Lesson Overview
Getting to Know Promises
Generators
Async/Await Using Babel
Comparison
Summary
Coding with Streams
Lesson Overview
Discovering the Importance of Streams
Getting Started with Streams (Part 1)
Getting Started with Streams (Part 2)
Asynchronous Control Flow with Streams
Piping Patterns
Summary
Design Patterns
Lesson Overview
Factory
Revealing Constructor
Proxy
Decorator
Adapter
Strategy
State
Template
Middleware
Command
Summary
Wiring Modules
Lesson Overview
Modules and Dependencies
Patterns for Wiring Modules (Part 1)
Patterns for Wiring Modules (Part 2)
Wiring Plugins
Summary
Universal JavaScript for Web Applications
Lesson Overview
Sharing Code with the Browser
Introducing Webpack
Fundamentals of Cross-Platform Development
Summary

پیشنهاد فرادرس