تبلیغات

آموزش حرفه ای اسکالا (Professional Scala)

دسته بندی ها: آموزش اسکالا (Scala) ، آموزش های Packtpub

دوره آموزش حرفه ای اسکالا چگونگی ساخت و مشارکت در برنامه های اسکالا و شناخت الگوها و تکنیک های مورد استفاده با زبان را به شما می آموزد. شما با نحوه نوشتن کد مختصر تابعی با Scala را فرا میگیرید.

بعد از معرفی مفاهیم اصلی، سینتکس و نوشتن چند مثال با اسکالا، شما با Scala Collections API و نحوه استفاده از language handles type با ایمنی بالا از طریق انواع استاتیک out-of-the-box آشنا می شوید.

سپس شما در مورد الگوهای برنامه نویسی تابعی پیشرفته و نحوه نوشتن زبان های خاص دامنه یا DSL خواهید آموخت. در پایان دوره شما با مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در ساخت برنامه های هوشمند و کارآمد به کمک اسکالا که می توانند به JVM کامپایل شوند آشنا می شوید.

فایل های تمرین دوره در این صفحه قرار دارند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Professional Scala Author:Joao Azevedo Duration:8 hours 40 minutes

Professional Scala teaches you how to build and contribute to Scala programs, recognizing common patterns and techniques used with the language. You'll learn how to write concise, functional code with Scala. After an introduction to core concepts, syntax, and writing example applications with scalac, you'll learn about the Scala Collections API and how the language handles type safety via static types out-of-the-box. You'll then learn about advanced functional programming patterns, and how you can write your own Domain Specific Languages (DSLs). By the end of the course, you'll be equipped with the skills you need to successfully build smart, efficient applications in Scala that can be compiled to the JVM.
Code Bundle can be found at: https://github.com/TrainingByPackt/Professional-Scala-eLearning

پیشنهاد فرادرس