تبلیغات

آموزش توسعه اپلیکیشن های وب پیش رونده یا PWA

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

در این دوره با نحوه ایجاد اپلیکیشن وب پیش رونده یا PAW با استفاده از Cache API، مفاهیم اصلی اپلیکیشن وب progressive و پیاده سازی آنها در اپلیکیشن ها، معرفی API جدید مانند Fetch API، promises و غیره، نحوه بهبود عملکرد با Workbox، از استقرار تا تولید آنها و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی PWA
 • معرفی دوره
 • PWA چیست؟
 • مفاهیم PWA
 • PRPL Pattern چیست؟
 • دمو پروژه نهایی
 • UI واکنش گرا
 • معرفی و راه اندازی ابزارها
 • درک Web App Manifest
 • درک App Manifest Properties
 • افزودن Properties به manifest.json
 • پیش نیازها برای نصب اپلیکیشن وب
 • اجرای شبیه ساز اندروید و استفاده از ابزارهای توسعه دهندگان Chrome برای اشکال زدایی
 • افزودن Properties  به Safari
 • افزودن Properties به Internet Explorer
 • Service Worker
 • Promise API
 • Fetch API
 • Service Worker چیست و چگونه کار می کند؟
 • رویدادها در Service Worker
 • چرخه عمر Service Worker
 • محدوده کار برای Service Worker
 • رجیستر،  به روز رسانی، فعال کردن SW
 • اشکال زدایی Service Worker
 • نصب  App Banner و کنترل آن
 • اشکال زدایی و تست در دستگاه شبیه سازی شده اندروید
 • تمرین با پروژه اپلیکیشن
 • کش و پشتیبانی آفلاین
 • گزینه های ذخیره سازی
 • Cache API
 • Pre-Caching/Static Caching
 • معرفی ES6
 • افزودن و به روز رسانی Cache
 • پاسخ با Cache
 • کش کردن پویا از Fetch
 • Offline Respond Placeholders
 • حذف / پاکسازی کش ها
 • استراتژی های کش
 • کش محتوا پویا
 • IndexedDB / نوشتن داده
 • IndexedDB / بازیابی و حذف
 • ابزارهایی برای ایجاد کش و Service Worker
 • استقرار در Firebase
 • راه اندازی Firebase CLI
 • آماده سازی اپلیکیشن برای استقرار
 • همگام سازی پس زمینه
 • نحوه همگام سازی پس زمینه
 • رجیستر تسک هم زمان
 • ذخیره داده های ما در IndexedDB و Firebase
 • هم زمان سازی داده ها در Service Worker با سرور
 • هم زمان سازی دوره ای
 • Push Notification
 • درخواست مجوز، اشتراک و نمایش نوتیفیکیشن
 • ذخیره سازی اشتراک کلاینت و ایمن سازی آن در Backend
 • ارسال نوتیفیکیشن از طریق سرور و گوش دادن از Service Worker
 • پاک سازی  اشتراک ها
 • PWA با SPA
 • PWA در اپلیکیشن Angular
 • PWA در اپلیکیشن React
 • PWA در اپلیکیشن Vue
 • PWA در اپلیکیشن Ember
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Progressive Web Application Development [Video] Publisher:Packtpub Author:Majid Hajian Duration:7 hours and 3 minutes

Learn the skills to build blazingly fast applications which look just like your native mobile app.
This course teaches you how to build discoverable and engaging progressive web applications (PWAs) using the Cache API to make it offline-ready and blazingly fast service workers to intercept network requests and web app manifests, thus leveraging native-like features.
We begin by introducing the core concepts of progressive web apps, explaining each of them in detail and finishing up by implementing them into a production-ready app.
A service worker is the main PWA tool. In this course, you will master the power of new APIs including the Fetch API, promises, and more. Don't lose your users when their internet connection is lost; get hands-on with powerful caching and network request strategies to provide synchronization of data while your app is offline. Learn how to improve user engagement with your apps by adding push notifications.
We also cover app manifests in depth to let your users add your application to their mobile home screen and reopen the app as easily as tabbing on the web app icon, just as with other native mobile apps. They'll also surf while there is no address bar; the user experience feels like a native mobile app due to the addition of a splash screen, application shell, native default color, and more.
Tools are always helpful while developing software; therefore, this course teaches you how to boost your productivity by using Workbox, to make service worker management a lot easier, and Lighthouse, to show your PWA score demonstrate and how you can achieve 100/100.
All of the topics in this course feed into a practical project which, by the end of the course, is ready to deploy to production. To ensure that the app is useful for any kind of project later and also that you can learn everything in depth, the course project is created in pure JS/CSS/HTML.
Last but not least, SPAs (Single Page Applications) are super-critical as these days they perform such a leading role in web development and building hybrid and native mobile apps. Therefore, this course dedicates a section to show you how you can use Angular, React, Ember, and Vue.js to build a progressive web application.
All the code and supporting files for this course are available on Github at https://github.com/PacktPublishing/Progressive-Web-Application-Development
Style and Approach
The course explains the concepts first and then implements what has been explained with the help of a practical project. By end of the course, you'll not only be familiar with how PWAs work, but will also have built and deployed a production-ready app with practical tips.
Released: Friday, March 30, 2018
Introduction to PWA
The Course Overview
What Really is a PWA?
PWA Core Concepts
What is PRPL Pattern?
Demo of Final Course Project
Responsive UI
Tools Overview and Setup
Understanding Web App Manifest
Understanding App Manifest Properties
Add Properties to manifest.json
Prerequisites for Installing Web App
Run Android Emulator and Leverage Chrome Dev Tools for Debugging
Add Properties for Safari
Add Properties for Internet Explorer
Service Worker
Promise API
Fetch API
What Is a Service Worker and How it Works?
Events in Service Worker
Service Worker Lifecycle
Scope Working for a Service Worker
Register, Update, Activate SW
Debug Our Service Worker
Install App Banner and Control Over it
Debug and Test on Android Emulated Device
Practice with Our Final App Project
Cache and Offline Support
Storage Options
Cache API
Pre-Caching/Static Caching
ES6 Overview
Add, Update Cache
Respond with Cache
Dynamic Caching Upon Fetch
Offline Respond Placeholders
Remove/Cleanup Caches
Caching Strategies
Practice with Our Final App Project
Dynamic Content Cache
IndexedDB / Write Data
IndexedDB / Retrieve and Delete
Tools to Help Create Cache and Service Worker
Practice with Our Final App Project
Deployment to Firebase
Setup Firebase CLI
Make Our App Ready to Deploy
Deploy to Firebase
Background Sync
How Background Sync Helps
Register a Synchronization Task
Storing Our Data in IndexedDB and Firebase
Syncing Data in Server Worker with Server
Periodic Sync
Push Notification
Push Notification Fundamentals
Request Permission, Subscription, and Display Notification
Store Client Subscription and Secure It in Backend
Send Notification from Server and Listen from Service Worker
Clean Up Subscriptions
PWA with SPA
PWA in an Angular App
PWA in a React App
PWA in a Vue App
PWA in an Ember App

پیشنهاد فرادرس