تبلیغات

آموزش علم داده و پایتون - راهنمای کاربردی

دسته بندی ها: علم داده (Data Science) ، آموزش های Packtpub ، آموزش پایتون (Python)

این دوره به گونه ای طراحی شده است که اصول اولیه پایتون و علم داده را به شما می آموزد تا بتوانید مهارت های پایتون را به تدریج بدست آورید، تست کنید و بر آنها مسلط شوید. شما خواهید دید که تمام این موارد را با پایتون یاد خواهید گرفت:

 •  استفاده از متغیرها و رشته ها
 • استفاده از اپراتورهای Booleans و منطقی
 • استفاده از توابع و بسته ها
 • استفاده از لیست ، تاپل و دیکشنری ها
 • استفاده از  For & While Loops
 • استفاده از فریم های Panda و داده
 • انجام مصورسازی داده ها
 • اسکرپ کردن داده های وب
 • انجام برخی پردازش های اساسی زبان طبیعی (NLP)
 • مبانی یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق
 • و خیلی بیشتر

معرفی

مبانی پردازش زبان طبیعی (NLP)

پروژه 1 - تحلیل و مصورسازی داده در Kaggle

پروژه 2 - پردازش زبان طبیعی

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Python and Data Science : A Practical Guide Publisher:Packtpub Author:Eduonix Duration:13 hours 9 minutes

This course is designed to teach you the basics of Python and Data Science in a practical way, so that you can acquire, test, and master your Python skills gradually. You’ll see that you'll learn all these things with Python:
Using Variables & Strings
Using Booleans & Logical Operators
Using Functions & Packages
Using Lists, Tuples and Dictionaries
Using For & While Loops
Using Panda & Data Frames
Doing Data Visualization
Scraping Web Data
Doing some basic Natural Language Processing (NLP)
Basics of Machine Learning & Deep Learning
And much more to come.
Stlye and Approach
This course is designed in a practical way to teach you the basics of Python and Data Science. A complete course packed with step-by-step instructions, working examples, and helpful advice. This course is clearly divided into small parts that will help you understand each part individually and help you learn at your own pace.

پیشنهاد فرادرس