پیشنهاد فرادرس

آموزش پایتون برای مبتدیان - برنامه نویسی پایتون (پایتون 3)

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های Packtpub

این دوره پایتون را به صورت عملی با مثال ها، آزمون ها، تمرینات و موارد دیگر به شما آموزش خواهد داد. شما یاد خواهید گرفت که از پایتون 2 و پایتون 3 استفاده کنید و در هر دو نسخه برنامه نویسی کنید. همچنین یاد خواهید گرفت چگونه کارهای خسته کننده و تکراری انجام دهید و آنها را به برنامه هایی تبدیل کنید که زمان را برایتان ذخیره و کار را در سیستم های لینوکس، یونیکس یا MAC آسان تر می کند. در این دوره شما یاد خواهید گرفت چگونه رایانه خود را برای برنامه نویسی در Python آماده کنید و با نحوه کار با انواع داده های مختلف از جمله رشته ها، لیست ها، tuples، دیکشنری ها، بولین ها، نحوه انجام عملیات ریاضی با استفاده از پایتون و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بازبینی دوره و دانلود
 • بررسی دوره
 • راه اندازی پایتون
 • Python 2 درمقابل Python 3
 • نصب پایتون در ویندوز
 • نصب پایتون روی مک
 • نصب پایتون در لینوکس
 • نوشتن برنامه های پایتون
 • اجرا برنامه های پایتون
 • رشته ها و متغیرها
 • توابع و چاپ
 • متدهای رشته
 • String Concatenation
 • فرمت رشته ها
 • راه حل های تمرین 1- 3
 • اعداد و ریاضی
 • اعداد، عملیات عددی، و توابع عددی
 • نظرات
 • خلاصه بخش
 • Booleans و Conditionals
 • بررسی اجمالی بخش
 • booleans
 • شرایط
 • توابع
 • توابع، قسمت اول
 • توابع، قسمت دوم
 • لیست ها
 • Slices
 • مدیریت استثنا
 • Loops
 • مرتب سازی و ردیف ها
 • دیکشنری ها
 • Tuples
 • فایل ها
 • ماژول ها
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Python for Beginners: Learn Python Programming (Python 3) [Video] Publisher:Packtpub Duration:2 hours 23 minutes

Learn Python programming the easy way, complete with examples, quizzes, exercises, and more. Learn Python 2 and Python 3.
This course will teach you Python in a practical manner, complete with examples, quizzes, exercises, and more. You will learn when to use Python 2 and Python 3; both versions are covered in the course and you will learn to program in both. You'll learn how to take tedious and repetitious tasks and turn them into programs that will save you time and simplify your life on Linux, UNIX, or MAC systems. You will learn how to prepare your computer for programming in Python; how to work with various data types including strings, lists, tuples, dictionaries, Booleans; how to perform mathematical operations using Python, and more.
Style and Approach
A complete course packed with step-by-step instructions, practice exercises with solutions, and quizzes. This course is clearly divided into small parts to help you understand each part individually and learn at your own pace. Once you've completed this course you'll know how to write programs that will run on the Linux, Mac, and Windows operating systems. You can even take what you've learned and apply it to web applications.
Released: Monday, October 8, 2018
Course Overview and Downloads
Course Overview
Python Setup
Python 2 vs Python 3
Installing Python on Windows
Installing Python on Mac
Installing Python on Linux
Writing Python Programs
Running Python Programs
Strings and Variables
Section Overview
Variables and Strings
Functions and Printing
String Methods
String Concatenation
Formatting Strings
Section Summary
Solutions to the Practice Exercises - #1 - Video
Solutions to the Practice Exercises - #2 - Video
Solutions to the Practice Exercises - #3 - Video
Numbers and Math
Section Overview
Numbers, Numeric Operations, and Numeric Functions
Comments
Section Summary
Booleans and Conditionals
Section Overview
Booleans
Conditionals
Section Summary
Functions
Section Overview
Functions, Part I
Functions, Part II
Section Summary
Lists
Section Overview
Lists
Slices
Exception Handling
Loops
Sorting and Ranges
Section Summary
Dictionaries
Section Overview
Dictionaries - Part I
Dictionaries - Part II
Section Summary
Tuples
Section Overview
Tuples
Section Summary
Files
Section Overview
Files, Part I
Files, Part II
Section Summary
Modules
Section Overview
Modules, Part I
Modules, Part II
Section Overview

پیشنهاد فرادرس