مطالب پیشنهادی از سراسر وب

برنامه نویسی به زبان پایتون برای مبتدیان - یادگیری در 150 مرحله آسان

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های Packtpub

زبان برنامه نویسی پایتون، یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی است. پایتون هر دو ویژگی برنامه نویسی شی گرا و ساخت یافته را ارائه می دهد. ما برنامه نویسی را دوست داریم هدف ما با این دوره ایجاد علاقه برای برنامه نویسی است.

در بیش از 150 مرحله، ما مهمترین ویژگی های زبان برنامه نویسی پایتون را بررسی می کنیم.

 • مبانی برنامه نویسی پایتون - اصطلاحات، متغیرها و چاپ خروجی
 • عملگرهای پایتون - عملگر انتساب پایتون، عملگرهای رابطه ای و منطقی، عملگرهای اتصال كوتاه
 • ساختار شرطی در پایتون و دستورالعمل if
 • متدها- پارامترها، آرگومان ها و مقادیر بازگشتی
 • مرور اجمالی از چارچوب پایتون
 • برنامه ریزی شی گرا - کلاس، شی، حالت و رفتار
 • مبانی OOPS - کپسول، وراثت و کلاس انتزاعی.
 • مبانی مربوط به انواع داده های پایتون
 • مبانی مربوط به انواع ماژول های درونی پایتون
 • ساختار شرطی در پایتون - دستورالعمل If else، If else تودرتو
 • حلقه - حلقه For، حلقه While در پایتون، دستور break و continue
 • انواع پایه غیر قابل تغییر در پایتون
 • ساختمان داده ها در پایتون - لیست، مجموعه، دیکشنری و تاپل ها
 • مقدمه ای بر آرگومان های متغیر
 • مبانی طراحی یک کلاس - کلاس، شی، حالت و رفتار. تعیین حالت و سازنده ها.
 • مقدمه ای بر مدیریت خطا - فرآیند ذهن شما در هنگام مدیریت خطا. سعی کنید، دستور ات، except، و finally. سلسله مراتب استثنا، صادر یک استثنا ایجاد و صادر یک استثنا سفارشی.

مجموعه کدهای این دوره آموزشی در این صفحه قابل دسترس است.

ما در این دوره با استفاده از ترکیبی از شل پایتون و نرم افزار pycharm به عنوان یک محیط یکپارچه توسعه نرم‌افزار (IDE)، یک راهکار عملی برای نمایش بیش از 150 تمرین پایتون، پازل ها و مثال های کد، ارائه می دهیم.

تبریک و تشکر از شما

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Python Programming for Beginners - Learn in 100 Easy Steps Author:Ranga Karanam Duration:11 hours 13 minutes

Python is one of the most popular programming languages. Python offers both object-oriented and structural programming features. We love Programming. Our aim with this course is to create a love for Programming. 
In more than 150 Steps, we explore the most important Python Programming Language Features
Basics of Python Programming - Expressions, Variables, and Printing Output
Python Operators - Python Assignment Operator, Relational and Logical Operators, Short Circuit Operators
Python Conditionals and If Statement
Methods - Parameters, Arguments and Return Values
An Overview Of Python Platform
Object-Oriented Programming - Class, Object, State and Behavior
Basics of OOPS - Encapsulation, Inheritance and Abstract Class.
Basics about Python Data Types
Basics about Python Built-in Modules
Conditionals with Python - If Else Statement, Nested If Else
Loops - For Loop, While Loop in Python, Break and Continue
Immutablity of Python Basic Types
Python Data Structures - List, Set, Dictionary and Tuples
Introduction to Variable Arguments
Basics of Designing a Class - Class, Object, State and Behavior. Deciding State and Constructors.
Introduction to Exception Handling - Your Thought Process during Exception Handling. try, except, else and finally. Exception Hierarchy. Throwing an Exception. Creating and Throwing a Custom Exception.
All the code and supporting files for this course are available at: https://github.com/PacktPublishing/Python-Programming-for-Beginners---Learn-in-100-Easy-Steps
Style and Approach
We take a hands-on approach using a combination of Python Shell and PyCharm as an IDE to illustrate more than 150 Python Coding Exercises, Puzzles and Code Examples.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس