آموزش پیشنهادی فرادرس

نکته ها، ترفندها و تکنیک های ری اکت نیتیو (React Native)

دسته بندی ها: آموزش ری اکت نیتیو (React Native) ، آموزش های Packtpub ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش برنامه نویسی IOS ، برنامه نویسی موبایل

اخیرا، با ظهور چارچوب های چند سکویی مانند React Native توسعه برنامه کاربردی موبایل کمی افزایش یاقته است.

این دوره، نکات و ترفندهای ارزشمندی را ارائه می دهد که فرایند توسعه شما ساده تر شده و کمتر خسته کننده باشد. شما در این دوره نکاتی را در مورد منطق قابلیت استفاده چندباره با کامپوننت های با مرتبه بالاتر، نکاتی برای ارتقا بهتر، نکاتی در مورد نگرانی های سبک دهی و تفکیک، پیدا خواهید کرد. شما در این دوره می توانید نکاتی مفید و جالب در مورد استفاده از ابزارهایی مانند reacotron، react-native-debugger برای توسعه سریعتر React Native و ایجاد لاگر برای اشکال زدایی و تجزیه و تحلیل، بیابید. در نهایت، در این دوره برخی نکات و اسکریپت های مفید، و یک راه خوب برای استفاده از ویژگی پرچم ها (flags)، برای برنامه کاربردی شما ارائه می شود.

در پایان این دوره، شما می توانید مهارت های مفیدی را  به مجموعه مهارت های خود اضافه کرده، و بسیاری از نکات و ترفندهای ارزشمند برای ایجاد موثرتر و کارآمدتر فرایند توسعه خود با React Native را بیاموزید.

این دوره یک راهکار عملی و آسان برای یادگیری را به شما ارائه می دهد تا بتوانید به سرعت در کار با React Native به پیش بروید. شما نکات و میانبرهای جالبی را که می توانید برای توسعه سریع React Native خود استفاده کنید، می آموزید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
React Native: Tips, Tricks, and Techniques Author:Pavlos Vinieratos Duration:3 hours 25 minutes

Mobile application development has seen a bit of a surge lately with the advent of multi-platform frameworks like React Native.
This course helps to provide you with valuable tips and tricks to help make your development process easier, and less tedious. You will find tips about reusable logic with Higher Order Components, tips for better upgrading, tips on styling and separation of concerns. You will be getting some useful & cool tips on using tools for faster React Native development, such as reactotron, react-native-debugger and making your own logger for debugging and analytics. Finally, some tips and useful scripts you can use, and a nice way to use feature flags for your application.
By the end of this course, you would have added useful skills to your arsenal, a plethora of valuable tips and tricks to make your development process with React Native more effective and efficient.
Style and Approach
This course takes a practical and easy-to-learn approach to get you quickly moving ahead. You’ll get cool tips and shortcuts that you can use to make your React Native development super smooth and fast.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس