پیشنهاد فرادرس

آموزش برنامه نویسی واکنش گرا در پایتون

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های Packtpub ، برنامه نویسی واکنشگرا (Reactive)

این ویدیو راهنمای شما برای شروع برنامه نویسی Reactive در پایتون خواهد بود. شما با مفاهیم کلی برنامه نویسی Reactive شروع خواهید کرد و سپس به تدریج با جریان داده های غیرهمزمان کار می کنید. سپس برنامه نویسی واکنش گرا معرفی می شود و یاد می گیرد که FRP را در موارد عملی در پایتون اعمال کند. شما متوجه خواهید شد که ReactiveX چگونه کار می کند و چگونه از توالی داده ها به صورت موثر پشتیبانی می کند. پس از آن، نقش برنامه نویسی ناسازگار و برنامه نویسی مبتنی بر رویدادها را به تفصیل برای ایجاد پسوندهای واکنش گرا درک خواهید کرد. شما یاد خواهید گرفت که سیستم های مبتنی بر dataflow را ایجاد کنید. در این دوره با ایجاد، ادغام، فیلتر کردن، تبدیل و ردیابی خطا جهت گسترش کد ناهمزمان آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نصب RxPy Reactive Extensions
 • نصب Qt5 و PyQt5
 • نصب Tornado Web Framework
 • پلاگین های واکنش گرا برای پایتون
 • برنامه نویسی  واکنش گرا چیست؟
 • اپراتورهای واکنش گرا و قابل مشاهده - From، Interval و Buffer، Group By، Sample و Max
 • بارگیری واکنش گرا داده های CSV با RxPy
 • اپراتورهای واکنش گرا و قابل مشاهده - Map، FlatMap، Window، CombineLatest و Zip
 • GUI های واکنش گرا و جریان های داده با Qt و RxPy
 • Hello World GUI با Simple Reactive Button
 • نمایش / فیلتر جدول داده از یک منبع زمان واقعی
 • اعتبار سنجی فرم زمان واقعی
 • وب سرورهای / کلاینت واکنش گرا با  Tornado Web Framework
 • Async Real-Time Web Server
 • صف ها در Tornado
 • تست GUIs واکنش گرا و Cluster of Web Servers/Clients
 • تست واحد جریان داده واکنش گرا
 • تست واحد جریان داده واکنش گرا GUI
 • تست واحد Reactive Tornado Server
 • ایجاد و تست Web Server Cluster
 • ایجاد یک بورس اوراق بهادار واکنش گرا در زمان واقعی
 • Stock Exchange Web Server با WebSockets
 • Stock Exchange GUI برای نمایش سفارشات
 • اتصال Stock Exchange Reactive Client به سرور
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Reactive Programming in Python [Video] Publisher:Packtpub Author:Rudolf Olah Duration:3 hours 22 minutes

Functional reactive data flows for GUIs and distributed network applications
This video will be your guide to getting started with Reactive programming in Python. You will begin with the general concepts of Reactive programming and then gradually move on to work with asynchronous data streams.
You will then be introduced to functional reactive programming and will learn to apply FRP in practical use cases in Python. You will understand how ReactiveX works and how it efficiently supports sequences of data. You will then understand the role of asynchronous programming and event-based programming in detail to build reactive extensions.
You will learn to create dataflow-based systems, the building blocks of reactive programming. This course will take you through creating, merging, filtering, transforming, and error-handling observables to extend your asynchronous code.
You will then learn to scale applications using multi-node clusters and will learn to unit-test your clusters. This video also introduces you to Reactive microservices with Python.
All the code and supporting files for this course are available on GitHub at https://github.com/PacktPublishing/Reactive-Programming-in-Python.
Style and Approach
In this video, you'll learn how to build reactive applications in a step-by-step manner. You'll build applications that use reactive programming principles, the Qt GUI framework, and the Tornado web framework. you'll test these parts and then put them together to build a real-time stock exchange.
Released: Monday, October 8, 2018
Installation and Setup
The Course Overview
Installing RxPy Reactive Extensions
Installing Qt5 and PyQt5
Installing the Tornado Web Framework
Reactive Extensions for Python
What Is Reactive Programming?
Reactive Operators and Observables – From, Interval, and Buffer
More Reactive Operators and Observables – Group By, Sample, and Max
Loading CSV Data Reactively with RxPy
Even More Reactive Operators – Map, FlatMap, Window, CombineLatest, and Zip
Reactive GUIs and Data Flows with Qt and RxPy
Hello World GUI with a Simple Reactive Button
Displaying/Filtering Table Data from a Real-Time Source
Real-Time Form Validation
Reactive Web Servers/Clients with the Tornado Web Framework
Async Real-Time Web Server
Real-Time Async Client – Part 1
Queues in Tornado
Real-Time Async Client - Part 2
Testing Reactive GUIs and a Cluster of Web Servers/Clients
Unit Testing a Basic Reactive Data Flow
Unit Testing a GUI Reactive Data Flow
Unit Testing a Reactive Tornado Server
Building and Testing a Web Server Cluster
Build a Reactive Real-Time Stock Exchange
Stock Exchange Web Server with WebSockets
Stock Exchange GUI to Display Orders
Connecting the Stock Exchange Reactive Client to the Server

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 538.0MB Packtpub Reactive Programming in Python [Video]_git.ir.rar