پیشنهاد فرادرس

آموزش خودکارسازی نرم افزار با استفاده از Puppet برای مبتدیان

دسته بندی ها: آموزش Puppet ، آموزش های Packtpub

مهندسان DevOps زمان زیادی را صرف پیکربندی ماشین های خود، استقرار تغییرات به صورت دستی، و برخورد با هر گونه خطا و پس از آن، ایجاد راه حل های مفید می کنند. و این دقیقا همان جایی است که Puppet یک بازیکن مهم به حساب می آید. Puppet این امکان را فراهم می کند تا تسک هایی که می توانید انجام دهید را خودکارساز کند که شامل پیکربندی و استقرار تغییرات در ماشین های مجازی می شود. Puppet یک ابزار مدیریت پیکربندی است که به شما امکان بازرسی، تحویل و بهره برداری از زیرساخت ها و نرم افزار می دهد.

این یک زبان قدرتمند است که نحوه دریافت حالت مطلوب ماشین ها و به عنوان یک ابزار، تفسیر و اعمال تغییرات را توصیف می کند. در این دوره، با اصول و مبانی Puppet آشنا می شوید. یاد خواهید گرفت که Puppet و مزایای آن چیست و قادر به انجام چه کاری می باشد. همچنین می آموزید که از چه لحاظ هایی از دیگر ابزارهای مدیریت پیکربندی متفاوت است. شما همچنین خواهید آموخت که چگونه یک مخزن خصوصی Git را در یک ماشین لینوکس ایجاد کنید.

این دوره ترکیبی از نظریه و تمرین است تا تعادل کامل دانش را به شما بدهد.

در پایان این دوره، شما نه تنها با مفاهیم پایه Puppet آشنا هستید، بلکه دقیقا می دانید چگونه Puppet را در پروژه های بعدی خود ادغام کنید. بنابراین، اگر می خواهید یک مهندس DevOps شوید و درباره Puppet یاد بگیرید، این دوره ای عالی برای شماست!

فایل های تمرین این دوره را می توانید در این صفحه دانلود نمایید.

سبک و رویکرد

این دوره با یک رویکرد گام به گام طراحی شده است تا محتوای خود را تقسیم کرده در نتیجه مباحث Puppet، Heira، manifests، مخزن خصوصی Git به راحتی قابل درک و استناد باشند. 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Software Automation Using Puppet For Beginners Author:Eduonix Duration:2 hours 5 minutes

DevOps engineers spend more time configuring their machines, deploying changes manually, and dealing with any subsequent errors, than actually building solutions that can be more helpful. And that is exactly where Puppet becomes an important player. Puppet allows you to automate the tasks that you already know how to do, which includes configuring and deploying changes to virtual machines.Puppet is a configuration management tool that automates the way you inspect, deliver and operate your infrastructure and software. This is a powerful language that describes how to get machines to the desired state and as a tool, it interprets and applies those changes.In this course, we’ve covered the basics of Puppet including what it is, its benefits, what it is capable of doing and how it is different from other configuration management tools. You will also learn how to create a private Git repository on a Linux machine. This tutorial combines theory and practice to give you a perfect balance of knowledge.
At the end of this course, you will not only be familiar with the concepts behind Puppet but also know exactly how to integrate Puppet into your next project.So, if you want to become an expert DevOps engineer and learn Puppet, then this is the perfect course for you!
All the code files are placed at https://github.com/PacktPublishing/Software-Automation-Using-Puppet-For-Beginners
Style and Approach
This course is designed with a step-by-step approach at breaking down the content to easily understand and master Puppet, Heira, manifests, private Git repository and much more.

پیشنهاد فرادرس