پیشنهاد فرادرس

آشنایی با تشخیص گفتار در iOS 

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های Packtpub ، آموزش برنامه نویسی IOS

Devslopes به شما اپلیکیشن Scribe را ارائه می دهد که از صدا برای آوانویسی متن استفاده می کند درست همانطور که می توانید دیکته صدا Siri را نیز داشته باشید. بعضی از کاربردهای آن ممکن است برای یک برنامه دوربین و تسک صدا محور باشد. ما از چارچوب گفتاری و برخی از منابع آنلاین در مورد این اپلیکیشن استفاده می کنیم. یاد بگیرید اپلیکیشن iOS را ایجاد کنید تا به طریقی  کار حرفه ای خود را پیش ببرید و دانش خود را افزایش دهد.

سرفصل:

  • کار با تشخیص گفتار در iOS
  • مقدمه پروژه و راه اندازی رابط کاربری
  • طراحی دکمه و بارگذاری انیمیشن
  • اضافه کردن منطق به دکمه گفتار
  • پایان اپلیکیشن
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Speech Recognition on iOS [Video] Publisher:Packtpub Author:Devslopes by Mark Price Duration:47 minutes

Scribe app - uses iOS 10 speech framework to analyze an audio file and transcribe it into text
Devslopes brings to you Scribe app which uses audio to text transcription just like you can with Siri voice dictation. Some uses might be for a camera app and voice-driven type task. We make use of speech framework and some of the resources online regarding this application. This course brings this all to you. Learn to create iOS app in a way that will advance your career and increase your knowledge, all in a fun and practical way!
Style and Approach
An exhaustive course packed with step-by-step instructions, working examples, and helpful advice. This course is divided into clear chunks so you can learn at your own pace and focus on your own area of interest
Released: Saturday, November 24, 2018
Scribe App: Working With iOS Speech Recognition
Scribe: Project intro & setting up the UI
Scribe: Button design and loading animation
Scribe: Adding logic to our speech button
Scribe: Finishing the app

پیشنهاد فرادرس