جادوی Spring Framework را از (IOC (Inversion of Control، تزریق وابستگی (DI) و Application Context گرفته تا دنیای  Spring Boot، AOP، JDBC و JPA را فرا بگیرید. در این دوره با ویژگی های Spring و ماژول های Spring: بررسی JDBC ،AOP، JPA Data. معرفی Spring Boot، تست واحد با JUnit و Mockito، صحبت با پایگاه داده با Spring JDBC و JPA، بررسی Maven (مدیریت وابستگی)، (Eclipse (IDE و Tomcat Embedded Web Server آشنا می شوید. ما به شما کمک خواهیم کرد که هر یک از این ها را تنظیم کنید. شما گام به گام Spring را در بیش از 100 مرحله یاد خواهید گرفت. این دوره اولین قدم به عنوان مقدمه ای برای Spring است.

سرفصل:

  • معرفی Spring Framework
  • سطح 1 – Spring – معرفی Spring Framework در 10 مرحله
  • سطح 2 – Spring – درک عمیق از Spring Framework
  • سطح 3 – Spring – تست واحد با Spring Framework
  • سطح 4 – Spring – بررسی Spring Boot در 10 مرحله
  • سطح 5 – Spring – بررسی Spring AOP
  • سطح 6 – Spring – تعامل با پایگاه داده، Spring JDBC، JPA و Spring Data
  • و غیره