تبلیغات

آموزش SWIFT 4.2 - نکات، ترفندها، تکنیک ها

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش سوئیفت (Swift)

سوئیفت (Swift) یک زبا برنامه ‌نویسی متن باز ،انعطاف‌پذیر، چندشیوه ‌ای و از نوع کامپایلری است که برای توسعه iOS، macOS، توسط شرکت اپل ساخته ‌شده ‌است.

نسخه Swift 4.0 یک زبان جدید و مهم برای همه علاقه مندان به توسعه برنامه های خود می باشد. در این دوره آموزشی ما تمام امکانات و پیشرفت هایی که این زبان برنامه نویسی برای روند توسعه برنامه ها ارائه می دهد را پوشش می دهیم.

در این دوره، شما با ابزار و تکنیک های جالب، همراه با مثال هایی که می توانید فورا به راحتی از آنها استفاده کنید، کار خواهید کرد. شما از این توانایی برخوردار خواهید شد که از طریق کد نویسی کمتر و گرفتن نتایج سریعتر، برنامه خود را سریعتر توسعه دهید.

در پایان این دوره، شما نکات و تکنیک های جالبی برای توسعه iOS را خواهید آموخت. شما از این توانایی برخوردار خواهید شد که برنامه کاربردی خود را سریعتر و آسانتر بسازید.

مباحث دوره:

 • به کمک ضمیمه ها (Extensions) کمتر تایپ کنید
 • آشنایی با Color Extension
 • آشنایی با Square Extension
 • ایجاد ضمیمه ها به کمک متد های Static Factory
 • تمام اعضای یک آرایه را به کمک ویژگی توابع Genericsچاپ کنید.
 • تقسیم یک آرایه به اندازه های مختلف
 • دسترسی به عضو بعدی یک آرایه
 • حذف یک شی از آرایه
 • نکاتی برای استفاده بهتر از ساختار کد
 • تطابق کامل در مقابل لیست داده های
 • Expressively Matching a Value در مقابل a List of Candidates
 • متد های اختیاری در پروتکل ها
 • نوع بندی ضمنی برای متغییر های تنبل
 • نکاتی برای استفاده از حلقه برای خطا های کمتر
 • تفاوت حلقه for با حلقه while
 • حلقه ها به کمک برنامه نویسی تابعی
 • نکاتی در مورد متغیر های Optional Unwrapping و Coalescing
 • دستور guard let در مقابل دستور if let
 • راه مطمئن برای بازگشت عنصردرفهرست مشخص شد
 • استفاده از یکعملگرnil Coalescing جدید
 • عملگر شرطی Coalescing
 • بکار گیری Enums، Tuples، و Print و . . .
 • دستور enumبصورتType Safety
 • ویژگی allcases برای enum
 • مقایسه تاپل ها
 • پارامتر های Separator و Terminator در تابع Print
 • ارجاع عملگر ها به عنوان بستار
 • اجتناب از پیش فرض در ساختار Switch Cases
 • کار با کتابخانه Async
 • نکاتی برای استفاده از UIKit
 • اشیاء Named UIColors
 • مخفی کردن نوار وضعیت به کمک Override
 • نوار پیمایش شفاف / غیر شفاف
 • اضافه کردن شیب به نوار پیمایش
 • استفاده از Text Offset راست / چپ برای UITextField
 • بروز رسانی UIView با Fade Transition
 • نکاتی در مورد اداره خطاها، UserDefaults، دیکشنری ها و موارد بیشتر دیگر
 • شمارش تکرار
 • نوشتن پیغام خطای خوب
 • دستور assert، پیش شرط و خطای fatalError
 • نقش سمیکالن ها در swift
 • تقسیم یک رشته به کلمات
 • تعریف آدرس هایURL ایستا با لیترال های رشته ای
 • ایجاد یک Fallback با استفاده از UserDefaults رجیستر
 • بروز رسانی دیکشنری ها با دیکشنری
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SWIFT 4.2: Tips, Tricks, and Techniques [Video] Publisher:Packtpub Author:Alex Nagy - Rebeloper Duration:2 hours 19 minutes

Build powerful and efficient iOS apps with proven techniques and tricks in Swift to increase productivity
Swift 4.0 is a major new release for everyone's favorite app development language, and introduces a variety of features that let us write simpler safer code. With this course, you will discover new possibilities with SWIFT 4.x and bring improvement to your app development process.
In this course, you will work with interesting tools and techniques with examples you can adopt straightaway. You will be able to enhance development speed with less coding and get faster results.
By the end of this course, you will have learned some exciting tips, best practices, and techniques for your iOS development. You will be able to build your own applications in Swift much more rapidly and with easily.
All the code and supporting files for this course are available on Github at https://github.com/PacktPublishing/SWIFT-4.2-Tips-Tricks-and-Techniques
Style and Approach
You will be starting the course pretty much from scratch. You will learn what to expect from Swift as a programming language so that you can orient yourself to upcoming content in the course. You will see how the development environment is set up afresh on multiple platforms (iOS/Windows/Linux).
Released: Saturday, November 24, 2018
Type Less with Extensions
The Course Overview
Color Extension
Square Extension
Creating Extensions with Static Factory Methods
Print All Elements in an Array with Generics
Split Array by Chunks of Size
Get Next Element in Array
Remove Object from Array
Tips for Better Use of Code Structure
Expressively Matching a Value Against a List of Candidates
Avoiding Massive View Controllers
Optional Methods in Protocols
Using Self-Executing Closures for Lazy Properties
Type Inference for Lazy Properties
Use Loop for Less Bugs Tips
For Loop versus While Loop
Using Where in For Loops
Loops with Functional Programming
Tips for Optional Unwrapping and Coalescing
guard let versus if let
Safe Way to Return Element at Specified Index
Using the New nil Coalescing
Conditional Coalescing
Leverage Enums, Tuples and Print, and More
Enum Type Safety
allcases Property for Enum
Comparing Tuples
Print Separator and Terminator
Passing Operators as Closures
Avoid Default in Switch Cases
Working on Async in Playgrounds
Tips in Using UIKit
Named UIColors
Use Override to Hide Status Bar
Transparent/Opaque Navigation Bar
Add Gradient to Navigation Bar
Left/Right Text Offset for UITextField
Update UIView with Fade Transition
Tricks to Handle Errors, UserDefaults, Dictionaries, and More
Enumerated Iteration
Write Good Error Messages
assert, precondition, and fatalError
Semicolons in Swift
Split String into Words
Defining Static URLs Using String Literals
Create a Fallback for UserDefaults with Register
Update Dictionary with Dictionary

پیشنهاد فرادرس