مطالب پیشنهادی از سراسر وب

چالش یادگیری عمیق

دسته بندی ها: آموزش یادگیری عمیق (Deep Learning) ، آموزش های Packtpub ، آموزش هوش مصنوعی (AI)

یادگیری عمیق مجموعه قدرتمندی از روش های نوین یادگیری ماشینی است که در زمینه هایی مانند بینایی کامپیوتری و  پردازش زبان طبیعی به نتایج عالی می رسند. هدف از این دوره این است که شما را به چالش بکشد تا رایج ترین مشکلاتی که در آن زمینه ها مشاهده می کنید را تجربه کنید و مهارت های یادگیری عمیق خود را با استفاده از مثالهای دنیای واقعی تست کنید. بخش اول این دوره بر اساس حل مشکلات اساسی در بینایی رایانه ای و پردازش زبان طبیعی است. سپس، در بخش دوم دوره، ما بر چالش های پیچیده تر که از روش ها و مؤلفه های کمتری استفاده می کنند، تمرکز می کنیم. در پایان این دوره، شما می دانید چگونه معمول ترین مشکلات یادگیری عمیق را در دو بخش Computer Vision و پردازش زبان طبیعی حل کنید.

کد این دوره در این لینک است.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
The Deep Learning Challenge Publisher:Packtpub Author:Jakub Konczyk Duration:1 hour 47 minutes

Deep Learning is a powerful set of modern Machine Learning methods that achieve excellent results in fields such as Computer Vision and Natural Language Processing. The goal of this course is to challenge you to take the most common problems that you see in those fields and test your Deep Learning skills using real-world examples.
The first part of the course is based on solving basic problems in Computer Vision and Natural Language Processing. Then, in the second part of the course, we focus on more complex challenges that use less common methods and components.
By the end of this course, you will know how to solve the most common Deep Learning problems in both the Computer Vision and Natural Language Processing fields
The code bundle for this video course is available at - https://github.com/PacktPublishing/The-Deep-Learning-Challenge
Style and Approach
This video course adopts a learning-by-example approach (with clear explanations to make sure that you grasp the key aspects of each challenge) and teaches you the processes underlying Deep Learning problem-solving.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس