تبلیغات

آموزش تست UI در زبان سوئیفت

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش تست نرم افزار ، آموزش سوئیفت (Swift)

چارچوب Devslopes امکان تست رابط کاربری را فراهم می کند که اساسا تست رابط کاربر برنامه کاربردی شما بوده و این اطمینان را می دهد که تمامی تعاملات، همانطور که بطور خودکار طراحی شده بودند کار می کنند. این مفهوم گاهی به تست خودکار رابط کاربر، برای IOS، اندروید، یا چارچوب هایی که از تست رابط کاربر با SDK درونی استفاده می کنند، و یا دیگر محصولات تولید شده در بازار، اشاره می کند. شما تقریبا هر عنصری را که بتوانید تصور کنید، می توانید به روشی تست کنید. ما مزایای بسیار زیادی مانند: کارایی، صرفه جویی در زمان، و خودکار سازی خواهیم داشت. این دوره آموزشی شامل یک محتوی عمیق می باشدکه مباحث تئوری یادگرفته شده را به مباحث عملی تبدیل می کند. شما می دانیدکه برای این که مهارت های شما مفید وقابل استفاده باقی بمانند، نیاز به بروزرسانی آنها دارید. پس معطل نکنید ودر این دوره ثبت نام کنید.

مباحث دوره:

  • پیشرفته: تست رابط کاربری برنامه در iOS 12
  • تست رابط کاربری برنامه (UI) چیست؟
  • تست رابط کاربری برنامه در Swift– مثال پایه پیمایش تست
  • تست نما ها و هشدارها
  • تنظیم مجدد و بازبینی وضعیت برنامه
  • تست رفع خطا ها واشکالات نرم افزاری
  • تست داده در فیلد های متنی
  • تست رابط کاربری برنامه بعد از یک فراخوانی نامتقارن
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
UI Testing in Swift [Video] Publisher:Packtpub Author:Devslopes by Mark Price Duration:1 hour 24 minutes

Learn UI Testing in iOS 12
Devslopes brings you UI testing which is basically testing the User Interface of your application, making sure that all your interactions work as they were designed automatically. Sometimes this is also referred to as UI automation testing for iOS, Andriod or web platform use UI testing with built-in SDK or third party. You can test almost every element you can imagine in some way. We have numerous benefits like it's efficient, saves time and is automatic. This course supplies in-depth content that put the theory into practice. You know you need to upgrade your skills to stay relevant. Don’t wait. Enroll in this course today.All the code and supporting files for this course are available at: https://github.com/PacktPublishing/UI-Testing-in-Swift
Style and Approach
A complete course packed with step-by-step instructions, working examples, and helpful advice. This course is clearly divided into small parts that will help you understand each part individually and help you learn at your own pace.
Released: Monday, November 26, 2018
Advanced: UI Testing in iOS 12
What is UI Testing?
UI Testing best practices
UI testing in Swift – Basic example
Testing navigation
Testing views & alerts
Resetting & verifying app state
Testing bug fixes
Testing data in text fields
Testing UI after an asynchronous call

پیشنهاد فرادرس