تبلیغات

آموزش درک (NPM (Node.js Package Manager

دسته بندی ها: آموزش npm ، آموزش های Packtpub ، آموزش طراحی وب ، آموزش نود جی اس (Node.js) ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

در این دوره مدرس به شما توضیح می دهد NPM چیست و چگونه استفاده می شود. شما ایجاد پروژه جدید، نحوه نصب وابستگی های جدید و بررسی وابستگی های فرزند را یاد خواهید گرفت. در این دوره با مفهوم Semantic Versioning، معنای نسخه های Major، Minor و Patch، هدف از فایل package-lock.json، هدف از اسکریپت NPM  و چگونگی استفاده از آنها، اسکریپت های ساخته شده در NPM و یک اسکریپت سفارشی، استفاده از بسته های خارجی npm-run-all، هدف پوشه .bin در پوشه node_modules، معرفی shebang line و نحوه استفاده از آن در سیستم مبتنی بر یونیکس و در ویندوز آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی NPM
 • بررسی بسته های NPM
 • Package.json و init
 • Semantic Versioning
 • نصب بسته های NPM
 • نصب بسته در پروژه
 • نصب Semver package
 • نصب Browserslist - بسته با وابستگی ها
 • Browser App در مقابل Server Package
 • Browser App در مقابل Public Package
 • نصب Specific Package Version
 • چرا فایل package-lock.json نیاز است؟
 • مدیریت lock file
 • به روزرسانی بسته های NPM
 • اسکریپت های NPM
 • اسکریپت های سفارشی NPM
 • NPM .bin Folder با Executable Scripts
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Understanding NPM - Node.js Package Manager [Video] Publisher:Packtpub Author:Bogdan Stashchuk Duration:2 hours 13 minutes

Understand and practice NPM. Learn how to use NPM in Node.js, how to install NPM packages, how to configure NPM scripts
In this course the author will explain you what is NPM and how it is used. You will learn how to initialize new project, how to install new dependencies and explore their child dependencies. We will also discuss what is Semantic Versioning and what Major, Minor and Patch versions mean. You will also understand what is the purpose of the package-lock.json file.
The author will explain to you what is the purpose of the NPM scripts and how they should be used. We will talk about built-in NPM scripts and a custom script. Also, we will combine several NPM scripts in a one using npm-run-all external package.
You will understand what is executable script and what is the purpose of the .bin folder in the node_modules folder. He will explain to you what is shebang line and how it is used on the Unix-based system and on Windows. Happy learning!
Style and Approach
In this course, you will understand and learn about NPM.
Released: Tuesday, October 23, 2018
Introduction to the NPM
Exploring NPM packages
Package.json and init
Semantic Versioning
Installation of the NPM packages
Packages Installation
Install package in the project
CHALLENGE - Install Semver package
CHALLENGE - Install Semver Package – SOLUTION
Install Browserslist - package with own dependencies
Dependencies vs Development Dependencies
Dependencies and Development Dependencies
Examine Development Dependencies
Browser App vs Server Package
CHALLENGE - Clock Browser Application
CHALLENGE - Clock Browser Application – SOLUTION
Clock Challenge Summary
Browser App vs Public Package
NPM packages versions and package-lock.json file
Exploring Package Information and Versions
Installing Specific Package Version
Why package-lock.json file is needed?
CHALLENGE - Reinstall old package version without lock file
CHALLENGE - Reinstall old package version without lock file – SOLUTION
How lock file is handled
Lock file summary
Updating NPM packages
Update NPM packages overview
CHALLENGE - Update project dependencies
CHALLENGE - Update project dependencies – SOLUTION
NPM Scripts
Introduction to the NPM scripts
Start NPM script
CHALLENGE - Create prestart script
CHALLENGE - Create prestart script – SOLUTION
Custom NPM scripts
CHALLENGE - Run NPM scripts simultaneously
CHALLENGE - Run NPM scripts simultaneously – SOLUTION
Executable scripts in the NPM
NPM .bin Folder with Executable Scripts
Explore .bin Folder on the Mac
Explore .bin Folder on Windows
NPM Scripts Wrap-Up

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 567.0MB Packtpub Understanding NPM - Node.js Package Manager [Video]_git.ir.rar