پیشنهاد فرادرس

آموزش اصولی vSphere 6.5 Data Center

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش شبکه ، آموزش وی ام ویر (Vmware)

آزمون گواهینامه (VMware Data Center Virtualization (6.5 مهارت ها و توانایی های نامزدها را برای نصب، پیکربندی و مدیریت vCenter Server، میزبان های ESXi و ماشین های مجازی با استفاده از ابزارهای مناسب VMware تست می کند. این دوره ویدئویی یک منبع با ارزش در آماده سازی شما برای امتحان VCP6.5-DCV در یک قالب دوستانه و آسان می باشد. موضوعات انتخاب شده از آزمون بر اساس ویژگی های جدید موجود در vSphere 6.5 است. در پایان این دوره، شما برای آزمون VCP6.5-DCV آماده خواهید بود.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تصمیمات و الگوهای طراحی
 • ایمن سازی Boot برای ESXi و ماشین های مجازی
 • رمزگذاری - ماشین های مجازی و vMotion
 • پیکربندی و مدیریت امنیت vSphere 6.5
 • پیکربندی و مدیریت شبکه سازی vSphere 6.5
 • شبکه سازی vSphere 6.5
 • پیکربندی و مدیریت ذخیره سازی vSphere 6.5
 • پیکربندی و مدیریت منابع vSphere 6.5
 • پیکربندی و مدیریت Replication و Backup/Restore در vSphere 6.5
 • پیکربندی و مدیریت در قابلیت دسترسی بالا در vSphere 6.5
 • پیکربندی و مدیریت ماشین های مجازی vSphere 6.5
 • پیکربندی و مدیریت vSphere 6.5 Content Library
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
vSphere 6.5 Data Center Essentials [Video] Publisher:Packtpub Author:Atindra Chaturvedi Duration:2 hours 37 minutes

Get your VCP 6.5 DCV basics right with this easy to follow tutorial!
The VMware Data Center Virtualization (6.5) exam (2V0-622) tests candidates on their skills and abilities to install, configure, and manage vCenter Server, ESXi hosts, and virtual machines using the appropriate VMware tools. This video course is a valuable resource in your preparation for the VCP6.5-DCV certification exam in a friendly and easy to follow format.
The topics selected from the examination blueprint are based on the new features available in vSphere 6.5. This course is organized in a manner corresponding to the VMware examination blueprint. We’ll begin by looking into each of the features in detail followed by an implementation in the Technical Lab environment to enhance your learning experience.
By the end of this course, you will be well prepared for the VCP6.5-DCV examination.
Style and Approach
This course is an in-depth informative guide about the new topics in VCP6.5-DCV that will help the viewers answer difficult questions in the examination.
Released: Friday, May 18, 2018
Configure and Administer vSphere 6.5 Security
The Course Overview
Design Patterns and Decisions
Secure Boot for ESXi and Virtual Machines
Encryption – Virtual Machines and vMotion
Enhanced Logging and Roles
Configure and Administer vSphere 6.5 Security – LAB
Configure and Administer vSphere 6.5 Networking
vSphere 6.5 Networking Essentials
vSphere 6.5 Networking Essentials – LAB
Configure and Administer vSphere 6.5 Storage
vSphere 6.5 Storage Essentials
vSphere 6.5 Storage Essentials – LAB
Configure and Administer vSphere 6.5 Resource Management
vSphere 6.5 Resource Management Essentials
vSphere 6.5 Resource Management Essentials – LAB
Configure and Administer vSphere 6.5 Backup/Restore and Replication
vSphere 6.5 Backup/Restore and Replication Essentials
vSphere 6.5 Backup/Restore and Replication Essentials – LAB
Configure and Administer vSphere 6.5 High Availability
vSphere 6.5 High Availability Essentials
vSphere 6.5 High Availability Essentials – LAB
Configure and Administer vSphere 6.5 Virtual Machines
vSphere 6.5 Virtual Machine Essentials
vSphere 6.5 Virtual Machine Essentials – LAB
Configure and Administer vSphere 6.5 Content Library
vSphere 6.5 Content Library Essentials
vSphere 6.5 Content Library Essentials – LAB
Upgrade to vSphere 6.5 Deployment
Upgrade to vSphere 6.5 Deployment Essentials
Upgrade to vSphere 6.5 Deployment Essentials – LAB
Auto Deploy and Host Profiles in vSphere 6.5
Auto Deploy and Host Profiles in vSphere 6.5 Essentials
Auto Deploy and Host Profiles in vSphere 6.5 Essentials – LAB

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 267.0MB Packtpub vSphere 6.5 Data Center Essentials [Video]_git.ir.rar