مطالب پیشنهادی از سراسر وب

راهنمای استفاده از برنامه وایرشارک (Wireshark)

دسته بندی ها: آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش امنیت شبکه

برنامه وایرشارک (Wireshark) مشهورترین و پرکاربردترین برنامه تجزیه و تحلیل پروتکل شبکه می باشد. این برنامه به شما اجازه می دهد تا ببینید در سطح میکروسکوپی شبکه چه اتفاقی می افتد. برنامه وایرشارک (Wireshark) یک استاندارد عملی در بسیاری از شرکت های تجاری و غیر انتفاعی، سازمان های دولتی و موسسات آموزشی می باشد.

در این دوره آموزشی عملی، شما یک آموزش جامع در مورد برنامه وایرشارک (Wireshark) و تجزیه و تحلیل ارتباطات مجموعه پروتکل های TCP / IP دریافت خواهید کرد. شما نحوه استفاده از برنامه وایرشارک برای شناسایی رایج ترین علل مشکلات کارایی در ارتباطات مجموعه پروتکل های TCP / IP را خواهید آموخت. شما یک درک کامل از نحوه استفاده موثر از وایرشارک، برای مواجهه با منابع اولیه مشکلات مربوط به عملکرد شبکه بدست خواهید آورد و همچنین برای آخرین آزمون گواهینامه Wireshark آماده خواهید شد.

سبک و رهیافت دوره

هدف این دوره فراهم آوردن یک پوشش کامل از هر یک مباحث موجود در آزمون مدرک SSCP می باشد. برای کمک به این که شما بتوانید در آزمون نمره الف کسب کنید، این دوره توضیحات و ارائه های مناسبی را به شما ارائه می دهد.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Wireshark Recipes Author:Sunil Gupta Duration:2 hours 41 minutes

Wireshark is the world's foremost and most widely-used network protocol analyzer. It lets you see what's happening on your network at a microscopic level and is the de-facto standard across many commercial and non-profit enterprises, government agencies, and educational institutions. In this hands-on course, you will receive in-depth training on Wireshark® and TCP/IP communications analysis. You will learn to use Wireshark to identify the most common causes of performance problems in TCP/IP communications. You will develop a thorough understanding of how to use Wireshark efficiently to spot the primary sources of network performance problems, and you will prepare for the latest Wireshark certification exam.
Style and Approach
This course aims to provide complete coverage of every objective on the SSCP certification exam. The course is filled with apt demonstration and explanations in a concise manner to help you easily ace the exam.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس