پیشنهاد فرادرس

آموزش کار با iOS Accelerometer

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های Packtpub ، آموزش برنامه نویسی IOS

با این دوره یاد بگیرید چگونه از iOS Accelerometer در برنامه های خود استفاده کنید! در این دوره شما 2 اپلیکیشن خواهید ساخت که همه ی نکات لازم جهت استفاده و جمع آوری داده از accelerometer را آموزش می دهد. اول، شما می خواهید یاد بگیرید که چگونه از Accelerometer و داده های آن استفاده کنید و سپس یاد بگیرید چگونه از آن استفاده کنید تا احساسات تعاملی واقعا عالی را به برنامه های خود اضافه کنید. در پایان این دوره، شما می توانید شروع به ساخت برنامه های تعاملی و جذاب تر کنید.

سرفصل:

 • XYZ & Listy App: کار با iOS Accelerometer
 • معرفی اپلیکیشن
 • ایجاد پروژه
 • CoreMotion و CMMotionManager
 • دریافت به روز رسانی accelerometer
 • دستکاری داده accelerometer
 • معرفی اپلیکیشن
 • ایجاد UI
 • ایجاد ParallaxCell Subclass
 • پیکربندی ImageArray و جمع آوری UITableView
 • نوشتن تابع parallax و اعمال به UIImageView
 • چالش Accelerometer
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Working with iOS Accelerometer [Video] Publisher:Packtpub Author:Devslopes by Mark Price Duration:58 minutes

Add amazing interactive visuals to your apps with the Accelerometer
Learn how to use the iOS accelerometer in your apps! In this course, you’ll build 2 awesome apps that will teach you everything you need to know to use and collect data from the accelerometer. First, you’re going to learn how to use the accelerometer and its data and then you’ll learn how to use that to add really cool interactive feel to your apps. By the end of this course, you’ll be able to start building more interactive and engaging apps.
All the code and supporting files for this course are available at: https://github.com/PacktPublishing/Working-with-iOS-Accelerometer
Style and Approach
You will learn an overview of CoreMotion – an amazing framework provided by Apple that allows for the use of all motion sensors on Apple Devices.
Released: Thursday, November 22, 2018
XYZ & Listy App: Working with iOS Accelerometer
Intro to app
Creating project
CoreMotion & CMMotionManager explained
Receiving accelerometer updates
Handling accelerometer data
Intro to app
Building UI
Creating ParallaxCell Subclass
Configuring ImageArray & Populating UITableView
Writing parallax function to apply to UIImageView
Accelerometer challenge

پیشنهاد فرادرس