تبلیغات

آموزش شروع کار با Google Cloud Platform

دسته بندی ها: آموزش های Pearson ، سرویس های گوگل ، پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform)

با شروع ابن دوره آموزشی، مفاهیم پایه ابر گوگل را بیاموزید و درک بهتری از این بستر مهم ابر بدست آورید. مدرس این دوره که دارای مدرک رسمی Google و AWS می باشد دوره آموزشی را بگونه ای طراحی کرده است که شما به یک دید خوب از انتخاب های موجود در بستر ابرگوگل دست پیدا کنید. او ابتدا توضیحاتی در باره مفاهیم اساسی ساختار ابر داده و سپس اختلاف سرویس های ابری را با سرویس های دورن-سازمانی بیان می کند. مدرس دوره با استفاده از پیش نمایش و محتوای آموزشی تمرینی، شما را با سرویس های رایج تر آشنا کرده و نشان می دهد که چگونه این سرویس های ابری با ساختار درون-سازمانی یکپارچه می شوند.

مهاجرت به ابر می تواند همانند یک سفر با انبوهی از فرضیات و اطلاعات نادرست باشد. بعلاوه تفاوت بین ساختار درون-سازمانی فناوری اطلاعات با ساختار ابر این موضوع را که کدام سرویس برای حجم کاری ما مناسب می باشد، مشکل تر می سازد. امروزه خط مشی های  cloud-first(ابر به عنوان اولین انتخاب) جایگزین خط مشی های cloud-only (فقط انتخاب ابر) می شوند و این موضوع برای شرکت هایی که هنوز به محیط ابر مهاجرت نکرده اند غافل گیرکننده باشد.

مباحث دوره:

  • مقدمه ای بر محاسبات ابری
  • آشنایی با بستر ابر گوگل
  • امن سازی و نظارت بر سرویس های ابری
  • مفاهیم پایه سرویس های ابری
  • توسعه و گسترش برنامه های کاربردی در محیط ابر
  • مدیریت عملیات و خودکار سازی در محیط ابر
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Getting Started with Google Cloud Platform Publisher:Pearson Author:Chad Smith Duration:2h

Two and a half hours of video instruction introducing cloud concepts, the Google Cloud Platform ecosystem, the GCP foundational services, and starting points for implementation.
Overview
Getting Started with Google Cloud Platform LiveLessons teaches the basics of Google Cloud so you can better understand this key platform. Chad Smith, a Google and AWS certified instructor, designed this course to help you make sense of the choices available in GCP by providing a foundational view of cloud infrastructure, and how it differs from its on-premise counterpart. Through the use of demos and concept walk-throughs, you will learn all about commonly used services and how they integrate with one another and with on-premise infrastructures.
Migrating to the cloud can be a journey full of misinformation and assumptions. In addition, the differences between on-premise IT infrastructure and cloud infrastructure make it difficult to understand which services can be appropriate for workloads. Worldwide, cloud-first strategies are being replaced by cloud-only strategies, and for companies who haven’t begun migration, the choices can be overwhelming.
Topics include:
Introduction to Cloud Computing
Starting in GCP
Security and Monitoring
Foundational Services
Application Development and Deployment
Automation and Operations
Next Steps
Skill Level
Beginner/Intermediate
Learn How To
Understand the difference between cloud and on-premise architecture
Learn the starting points for GCP adoption
Discover initial use cases for GCP foundational services
Learn the next steps for increased adoption of GCP
Who Should Take This Course
Technical professionals who will be using GCP from many disciplines: IT, networking, security, development
Project managers and decision-makers who will be responsible for cloud adoption
Professionals who are already using cloud hosting providers such as AWS or Azure who want to compare those offerings with GCP
Course Requirements
Basic understanding of IT or software engineering or technology in general
Lesson Descriptions
Lesson 1: Introduction to Cloud Computing
In this lesson, you gain a basic understanding of what Cloud Computing means. The differences between traditional IT infrastructure and those deploying into the Cloud are discussed.
Lesson 2: Starting in GCP
The path to migration into the Google Cloud is summarized in this lesson. There is a logical progression from simple to complex.
Lesson 3: Security and Monitoring
This lesson covers the IAM service, and the elements required to set up access control for project resources. The role of monitoring in GCP is discussed, and the service that can be used to deploy a 360-degree monitoring solution of resources both in the cloud and on-premise.
Lesson 4: Foundational Services
This lesson introduces services that can be used for getting work done. Subjects are covered in order of familiarity compared to traditional data centers, leading with compute services, and then network services.
Lesson 5: Application Development and Deployment
The application-hosting services in GCP are explored in this lesson. There is a range of options, from 100% flexible to 100% managed, spanning several services and features. This lesson has implications on architecture, devops, and operations, as well as the tradeoffs between the three.
Lesson 6: Automation and Operations
In this lesson some of the best practices that Google has learned by hosting such a large infrastructure are discussed, focusing on operations. Automation in GCP is covered, and the lesson ends with a discussion on the role of QA in a well-run, cloud-based environment.
Lesson 7: Next Steps
There is so much more to the GCP ecosystem that targets specific workloads and use cases, and these services and features span many different disciplines. For customers who are just starting out, there are resources to assist with migration and experimentation. These can be essential to a successful adoption of GCP; as such, some guidance on next steps is provided.
Table of Contents
Introduction
Getting Started with Google Cloud Platform LiveLessons: Introduction 00:02:34
Lesson 1: Introduction to Cloud Computing
Topics 00:00:42
1.1 Overview of Cloud 00:01:19
1.2 TCO 00:02:04
1.3 Security 00:02:29
1.4 Performance 00:02:59
1.5 Scaling 00:03:33
1.6 Benefits of Migration 00:01:35
Lesson 2: Starting in GCP
Topics 00:00:26
2.1 Overview 00:06:17
Lesson 3: Security and Monitoring
Topics 00:00:52
3.1 Overview 00:03:20
3.2 Projects 00:03:15
3.3 IAM Overview 00:08:51
3.4 Monitoring Overview 00:07:03
Lesson 4: Foundational Services
Topics 00:00:47
4.1 Global Infrastructure 00:05:09
4.2 Service Scope 00:03:24
4.3 Compute Services 00:08:36
4.4 Network Services 00:08:02
4.5 Compute and Network Services Demonstration 00:14:40
4.6 Storage Services 00:07:58
4.7 Database Services 00:04:46
Lesson 5: Application Development and Deployment
Topics 00:00:43
5.1 Overview 00:01:32
5.2 GCE 00:02:24
5.3 MiG 00:01:51
5.4 GKE 00:02:01
5.5 GAE 00:05:46
Lesson 6: Automation and Operations
Topics 00:00:40
6.1 Overview 00:01:20
6.2 SRE 00:08:07
6.3 Automating Infrastructure 00:03:17
6.4 QA 00:01:55
Lesson 7: Next Steps
Topics 00:00:35
7.1 Specialized Tools and Services 00:06:57
7.2 Putting it All Together 00:01:22
Summary
Summary 00:00:43

پیشنهاد فرادرس