آموزش های Pearson

دسته بندی: دانشگاه ها و انتشارات
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
pearson-it-certification-windows-10-exam-70-698-installing-and-configuring-windows-10-livelessons

آموزش Windows 10 Exam 70-698 - نصب و پیکربندی ویندوز 10


بیش از 9 ساعت آموزش ویدئویی برای کمک به نصب و پیکربندی ویندوز 10 برای هر دو سناریو محلی و سازمانی در این دوره گردآوری شده است. همچننی با کمک این دوره ...

1397/10/05 2131 بازدید
pearson-it-certification-windows-10-exam-70-697-configuring-windows-devices-livelessons

آموزش Windows 10 Exam 70-697 - پیکربندی دستگاه های ویندوز


بیش از 8 ساعت آموزش ویدئویی برای کمک به پیکربندی و ایمن سازی دستگاه های ویندوز 10 در سازمان ها در این دوره گردآوری شده است. همچنین این گواهینامه برای ...

1397/10/05 1723 بازدید
pearson-it-certification-aws-cloud-security

آشنایی با AWS Cloud Security


بیش از 6.5 ساعت آموزش ویدئویی برای کمک به یادگیری مهارت های لازم برای اجرای امنیت در یک محیط Amazon Web Services (AWS) Cloud در این دوره گردآوری شده ا...

1397/10/05 2347 بازدید
pearson-it-certification-aws-certified-solutions-architect-associate

آموزش گواهینامه AWS Certified Solutions Architect Associate


بیش از 6 ساعت آموزش ویدئویی درباره قبولی در آزمون گواهینامه AWS Solutions Architect Associate certification در این دوره گردآوری شده است که شامل مباحث ...

1397/10/05 3937 بازدید