مطالب پیشنهادی از سراسر وب

برنامه نویسی Assemly در Linux

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش اسمبلی (Assembly) ، آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های PentesterAcademy

pentesteracademy-x86_64-assemly-language-linux

در این آموزش تصویری با برنامه نویسی Assemly در Linux آشنا می شوید. این دوره مبانی زبان اسمبلی 64 بیتی برای پردازنده های x86_64 که روی پلت فرم لینوکس کار می کند را مورد بحث قرار می دهد. همچنین اصول اولیه، نحوه تبدیل نرم افزارها ، رمزگشایی crypters و دیگر برنامه های کاربردی سطح پایین را آموزش می دهد. این دوره آموزشی محصول موسسه PentesterAcademy است.

سرفصل های دوره:

 • اطلاعات CPU
 • تست راه حل GDB
 • ثبت CPU
 • نحوه تجزیه و تحلیل با GDB
 • کار با انواع داده
 • کار با ماژول های Endianess
 • نحوه انتقال داده ها
 • کار با پشته
 • انجام عملیات محاسباتی
 • کار با عملیات های منطقی
 • کار با عملیات کنترل
 • کار با حلقه ها
 • مبانی shell coding
 • انواع روش های تجزیه و تحلیل GDB
 • نحوه رمزگذاری XOR
 • نحوه تجزیه و تحلیل XOR
 • تجزیه و تحلیل درج رمزگذار GDB
 • کار با ماژول های MMX XOR
 • کار با ماژول های  Polymorphism
 • کار با ماژول های Crypter
 • نحوه اتصال به TCP
 • و...

عنوان دوره: PentesterAcademy x86_64 Assemly Language Linuxتوضیحات:

This course focuses on teaching the basics of 64-bit assembly language for the x86_64 family of processors on the Linux platform and applying it to Infosec. Once we are through with the basics, we will look at writing shellcode, encoders, decoders, crypters and other advanced low level applications.
The course outline follows the exact same outline of our 32-bit course but all the topics will be taught with x86_64 64-bit assembly. 
A non-exhaustive list of topics to be covered include:
Computer Architecture Basics
x86/x86_64 Family
Compilers, Assemblers and Linkers
CPU Modes and Memory Addressing
Tools of the trade
Nasm, Ld, Objdump, Ndisasm etc.
x86_64 Assembly Language
Registers and Flags
Program Structure for use with nasm
Data Types
Data Movement Instructions
Arithmetic instructions
Reading and Writing from memory
Conditional instructions
Strings and Loops
Interrupts, Traps and Exceptions
Procedures, Prologues and Epilogues
Syscall structure and ABI for Linux
Calling standard library functions
FPU instructions
MMX, SSE, SSE2 etc. instruction sets
Shellcoding on Linux
Execution environment
Exit and Execve shellcode
Bind Shell and Reverse TCP
Staged Shellcode
Egg Hunter
Using 3rd party shellcode
Simulating shellcode
locating syscalls
graphing shellcode execution
Encoders, Decoders and Crypters on Linux
Purpose of encoding and crypting
XOR encoders
Custom encoding
Random sequencing and scrambling
mapping functions
Crypters
Polymorphism
Why polymorphism?
Polymorphic engines
Techniques and Tools

1 Course Introduction Course Introduction 2 Course Lab Setup Course Lab Setup 3 Module 1: What is Assembly Language? Module 1: What is Assembly Language? 4 Module 1: CPU Information Module 1: CPU Information 5 Module 1: GDB Test Solution Module 1: GDB Test Solution 6 Module 1: CPU Registers Module 1: CPU Registers 7 Module 1: Hello World in 64-bit Assembly Module 1: Hello World in 64-bit Assembly 8 Module 1: Hello World runtime analysis with GDB Module 1: Hello World runtime analysis with GDB 9 Module 1: Reducing Instruction Size and Removing Nulls Module 1: Reducing Instruction Size and Removing Nulls 10 Module 1: Data Types Module 1: Data Types 11 Module 1: Endianess Module 1: Endianess 12 Module 1: GDB TUI Mode Module 1: GDB TUI Mode 13 Module 1: Moving Data Module 1: Moving Data 14 Module 1: The Stack Module 1: The Stack 15 Module 1: Arithmetic Operations Module 1: Arithmetic Operations 16 Module 1: Logical Operations Module 1: Logical Operations 17 Module 1: Bit-Shifting Operations Module 1: Bit-Shifting Operations 18 Module 1: Control Operations Module 1: Control Operations 19 Module 1: Looping Module 1: Looping 20 Module 1: Load, Store and Move Strings Module 1: Load, Store and Move Strings 21 Module 1: Scan and Compare Strings Module 1: Scan and Compare Strings 22 Module 1: Procedures Module 1: Procedures 23 Module 2: Shellcoding Basics Module 2: Shellcoding Basics 24 Module 1: Stack Frames and Procedures Module 1: Stack Frames and Procedures 25 Module 2: Exit Shellcode Module 2: Exit Shellcode 26 Module 2: HelloWorld Shellcode JMP-CALL-POP Technique Module 2: HelloWorld Shellcode JMP-CALL-POP Technique 27 Module 2: HelloWorld Shellcode JMP-CALL-POP GDB Analysis Module 2: HelloWorld Shellcode JMP-CALL-POP GDB Analysis 28 Module 2: HelloWorld Shellcode Stack Technique Module 2: HelloWorld Shellcode Stack Technique 29 Module 2: HelloWorld Shellcode Stack Technique GDB Analysis Module 2: HelloWorld Shellcode Stack Technique GDB Analysis 30 Module 2: RIP Relative Addressing Module 2: RIP Relative Addressing 31 Module 2: RIP Relative Addressing HelloWorld Shellcode Module 2: RIP Relative Addressing HelloWorld Shellcode 32 Module 2: Execve Shellcode Stack Method Module 2: Execve Shellcode Stack Method 33 Module 2: Execve Shellcode Stack Method GDB Analysis Module 2: Execve Shellcode Stack Method GDB Analysis 34 Module 2: Execve JMP-CALL-POP Shellcode Module 2: Execve JMP-CALL-POP Shellcode 35 Module 2: Execve JMP-CALL-POP Shellcode GDB Analysis Module 2: Execve JMP-CALL-POP Shellcode GDB Analysis 36 Module 2: XOR Encoder Module 2: XOR Encoder 37 Module 2: XOR Encoder GDB Analysis Module 2: XOR Encoder GDB Analysis 38 Module 2: NOT Encoder Module 2: NOT Encoder 39 Module 2: NOT Encoder GDB Analysis Module 2: NOT Encoder GDB Analysis 40 Module 2: Insertion Encoder Module 2: Insertion Encoder 41 Module 2: Insertion Encoder GDB Analysis Module 2: Insertion Encoder GDB Analysis 42 Module 2: Metasploit Payloads Module 2: Metasploit Payloads 43 Module 2: Custom Payload with Metasploit Encoders Module 2: Custom Payload with Metasploit Encoders 44 Module 2: MMX XOR Decoder Module 2: MMX XOR Decoder 45 Module 2: Polymorphism Module 2: Polymorphism 46 Module 2: Crypter Module 2: Crypter 47 Module 2: Chaining Encoders and Crypters Module 2: Chaining Encoders and Crypters 48 Module 2: TCP Bind Shell I Module 2: TCP Bind Shell I 49 Module 2: TCP Bind Shell II Module 2: TCP Bind Shell II 50 Module 2: TCP Reverse Shell Module 2: TCP Reverse Shell 51 Module 2: Exam Format Module 2: Exam Format

حجم فایل: 4.5GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pentester Academy x86_64 Assemly Language Linux

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


amir 1 سال قبل

سلام لطفا دوره‌ی ۳۲ بیتی این کورس رو هم قرار بدید.
تحت عنوان : PentesterAcademy Assembly Language x86 and shell code on Linux

تورج 5 سال قبل

سلام بقیه فیلم های http://www.pentesteracademy.com و http://www.securitytube-training.com هم قرار بدید ممنون

raymond 5 سال و 7 ماه قبل

hi
please put the "x86 assembly language" too.

امین 5 سال و 7 ماه قبل

همون اسمبلی هست اشتباه تایپیه فکر کنم.