مطالب پیشنهادی از سراسر وب

5 ایده برای نوشتن بهتر میکروسرویس های کلود نیتیو: CodeMash

دسته بندی ها: آموزش میکروسرویس ها (Microservices) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در این دوره، Todd Sharp ایده های جدیدی را برای کمک به شما در توسعه کارآیی و نگهداری میکروسرویس ها نشان می دهد. شما روش های جدیدی برای حل برخی از چالش هایی که توسعه میکروسرویس ها به همراه دارد و مزایا و نقاط ضعف هر یک از رویکردها را فرا خواهید گرفت. مدرس دوره با استفاده از چندین زبان و فریمورک، یک مجموعه ساده از میکروسرویس ها را مستقر می کند و سپس به نحوه اشتراک داده ها بین سرویس های منفرد و ایجاد سرویسی می پردازد که داده های چندین منبع را در یک منبع داده واحد ترکیب می کند. در پایان، این دوره سایر ویژگی های cloud native را که برای برنامه میکروسرویس شما مانند توابع بدون سرور و رویدادهای ابری مناسب هستند، بررسی خواهد کرد.

5 ایده برای نوشتن بهتر میکروسرویس های Cloud Native

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight 5 Ideas For Writing Better Cloud Native Microservices: CodeMash Author:CodeMash Duration:0:36:12 Level:Beginner

In this session, Todd Sharp will show you some new ideas to help you develop performant and easy to maintain microservices. You will learn new ways to solve some challenges that microservice development brings and the benefits and downsides of each approach. Todd will deploy a simple set of microservices using several languages and frameworks and then look at how to share data between the individual services and create a service that combines the data from multiple sources into a single feed of data. Finally, this session will touch on other cloud native features that fit into your microservice application like serverless functions and cloud events.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس