مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مکانیزم های کنترل دسترسی در Linux

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش امنیت شبکه ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

توانایی کنترل دسترسی به منابع یکی از اساسی ترین ویژگی های امنیتی هر سیستم عامل است. در این دوره، مکانیزم های کنترل دسترسی در Linux؛ شما دانش بنیادین مورد نیاز برای شیوه های مختلف کاربردی در لینوکس را یاد خواهید گرفت. در ابتدا، شما با File Mode اولیه و مجوزهای بخصوص برای اطمینان از دسترس بودن همه موارد شروع خواهید کرد. سپس، شما هم به ACLs محلی و هم به ACLs مبتنی بر شبکه نگاهی خواهید انداخت. با این کار، این بدان معناست که شما یاد خواهید گرفت که POSIX ACLs در سیستم فایل محلی، NFSv4 ACLs که با سرورهای فایل شبکه (NFS) کار می کنند، و CIFS ACLs با سرورهای SAMBA را مدیریت کنید. در ادامه، نحوه پیاده سازی احراز هویت مبتنی بر Kerberos برای خروجی گرفتن NFS را کشف خواهید کرد. در پایان، این دوره ACLs الزامی در فرم AppArmor را به شما معرفی خواهد کرد. با اتمام این دوره، شما دانش ضروری امن سازی سیستم Linux با بکارگیری ACLs را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

لیست های کنترل دسترسی لینوکس

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Access Control Mechanisms in Linux Author:Andrew Mallett Duration:2:46:26 Level:Advanced

Being able to control resource access is one of the most fundamental security features of any operating system. In this course, Access Control Mechanisms in Linux, you will learn the foundation knowledge required for the different methods used in Linux. First, you will start, initially, with the basic file mode and special permissions to ensure that nothing has escaped you. Next, you will look at both local ACLs and network-based ACLS. By this, it implies you will learn to the manage POSIX ACLs in the local filesystem, NFSv4 ACLs working with Network File Servers, and CIFS ACLs with SAMBA Servers. Moving on, you will discover how to implement Kerberos-based authentication to NFS Exports. Finally, this course introduces you to Mandatory ACLs in the form of AppArmor. By the end of this course, you will have gained the required knowledge to secure your Linux system using ACLs.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس