پیشنهاد فرادرس

مبانی Acrobat DC

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Adobe Acrobat ، آموزش های ادوبی (Adobe)

pluralsight-acrobat-dc-fundamentals

در این آموزش تصویری با مبانی Acrobat DC آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

 • آشنایی با نرم افزار Acrobat DC
 • مرور اسناد
 • کار با اسناد متعدد
 • سفارشی کردن نوار ابزار
 • استفاده از ابزار
 • ابزار انتخاب
 • چرخش صفحه
 • تنظیمات صفحه نمایش
 • ایجاد فایلهای PDF
 • استفاده فایلهای PDF از برنامه های ابر خلاق
 • ایجاد یک PDF از یک فایل
 • ایجاد فایلهای PDF از یک صفحه وب
 • ترکیب فایل ها
 • تقسیم سند
 • قرار دادن صفحات
 • صفحات تکراری
 • جایگزین کردن صفحه
 • استفاده از تصاویر
 • استفاده از ورد
 • استفاده از صفحات گسترده
 • ویرایش فایلهای PDF
 • و ...

عنوان دوره: Pluralsight Acrobat DC Fundamentals

مدت دوره: 2 ساعت و 23 دقیقه

نویسنده: By Matthew Pizzi

 توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/acrobat-dc-fundamentals
Pluralsight Acrobat DC Fundamentals

By Matthew Pizzi 2h 23m Beginner

Working with PDF files is a vital skillset, whether for personal use or professional settings. This course will teach you fundamentals such as PDF creation, viewing, editing, and extraction. Software required: Adobe Photoshop CC 2015 or later.

Introduction 0m 57s Introduction 0m 57s Getting Started with Acrobat DC 31m 36s Getting to Know Acrobat DC 2m 57s Navigating Documents 3m 56s Working with Multiple Documents 2m 9s Customize the Toolbar 3m 3s Tools Pane and Tools Well 2m 45s Using Tools 2m 13s Selection Tool 3m 35s Rotating Pages 3m 14s Page Display Options 2m 56s Preferences 2m 37s Find Command 2m 7s Creating PDFs 19m 56s Converting and Exporting PDFs 3m 14s Exporting PDFs from Creative Cloud Apps 3m 10s Creating a PDF from a Single File 3m 1s Creating PDFs from Clipboard 2m 35s Creating PDFs from a Web Page 4m 20s Using Acrobat Distiller 3m 34s Combining Files 24m 51s Extract Pages 3m 15s Split Document 6m 23s Insert Pages 4m 15s Duplicate Pages 3m 42s Replace Pages 3m 45s Combine Files 3m 28s Exporting Content 19m 30s Export as RTF 3m 45s Export Selection As 1m 42s Export Images 6m 26s Export to Word 3m 21s Export Spreadsheets 2m 7s Other Export Options 2m 5s Editing PDFs 25m 37s Editing Text in Acrobat 4m 35s Adding Text 1m 53s Editing Images 3m 24s Replace Image 1m 5s Crop an Image 2m 0s Crop Page Tool 2m 27s Editing a Scanned Documents 1m 56s Page Numbering 3m 35s Headers and Footers 4m 37s Wrapping Up 21m 17s Adding Watermarks 6m 7s Background Options 3m 54s Attaching Files 4m 10s Adding Metadata 1m 37s PDF Optimization 4m 38s Conclusion 0m 51s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Acrobat DC Fundamentals

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 717.0MB Pluralsight Acrobat DC Fundamentals_git.ir.rar