مطالب پیشنهادی از سراسر وب

اتخاذ CLEAN Architecture در اپلیکیشن های اندروید

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش معماری نرم افزار (Software Architecture) ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

تغییر اجتناب ناپذیر است و برنامه های اندروید نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ابزارها، الزامات، ویژگی ها و رابط کاربری در نهایت تغییر خواهد کرد. لازم است معماری پیاده سازی شود که تغییر را بپذیرد و با فریمورک ها و کتابخانه ها به عنوان اجزای قابل جابجایی رفتار کند. شما در این دوره، با مفاهیم، مزایا و نحوه اجرای CLEAN Architecture در برنامه های اندروید آشنا خواهید شد. ابتدا با مفاهیم اصلی CLEAN Architecture آشنا خواهید شد. سپس، کتابخانه های مختلف مفیدی مانند RxJava ،Dagger2 و کامپوننت های معماری اندروید (AAC) را که به اجرای الگوی CLEAN Architecture کمک می کنند را کشف خواهید کرد. در پایان، خواهید فهمید که معماری چگونه تست کامپوننت های مجزا را امکان پذیر می کند. پس از اتمام این دوره، مهارت و دانش لازم را برای پیاده سازی الگوی CLEAN Architecture در پروژه های خود برای ایجاد برنامه های اندروید قوی، قابل تست و نگهداری، خواهید داشت.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Adapting CLEAN Architecture in Android Apps Author:Kaushal Dhruw Duration:1:53:54 Level:Advanced

Change is inevitable and Android apps are no exception. The tools, the requirements, the features, the user interface will change eventually. One needs to implement an architecture that embraces change and that treats frameworks and libraries as pluggable components. In this course, Adapting CLEAN Architecture in Android Apps, you will learn the concepts, benefits, and implementation of CLEAN Architecture in Android Apps. First, you will learn about the core concepts of CLEAN Architecture. Next, you will discover various helpful libraries like RxJava, Dagger2, and Android architecture components (AAC) that help with the implementation of the CLEAN Architectural pattern. Finally, you will explore how architecture enables the testing of individual components in isolation. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge to implement CLEAN Architectural pattern in your own projects to create robust, testable, and maintainable Android apps.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس