مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت Microsoft SQL Server Availability Groups

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش پایگاه داده

یک Availability Group دارای امکانات زیاد و پیشرفته ترین رویکرد برای دسترس پذیری و بازیابی فاجعه در SQL Server است. در این دوره، دانش بنیادی و توانایی نصب، پشتیبانی، مدیریت و عیب یابی Availability Groups را فرا خواهید گرفت. ابتدا یاد می گیرید که برای این ویژگی یک بنیاد Always On ایجاد کنید. سپس، خواهید فهمید که نصب Availability Groups چقدر آسان است. در پایان، نحوه شخصی سازی نصب، رفع نیازهای خاص و عیب یابی مسائل غیر منتظره را کشف خواهید کرد. پس از اتمام این دوره، مهارت و دانش Microsoft SQL Server Availability Groups را خواهید داشت تا بتوانند به راحتی این ویژگی را برای مهمترین پایگاه داده ها و برنامه های SQL Server خود در نظر بگیرید.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Administering Microsoft SQL Server Availability Groups Author:Russ Thomas Duration:3:51:56 Level:Intermediate

An Availability Group is the most advanced and feature-rich approach to both high availability and disaster recovery in SQL Server. In this course, Administering Microsoft SQL Server Availability Groups, you will learn foundational knowledge and the ability to install, support, administer and troubleshoot Availability Groups. First, you will learn to establish an Always On foundation for this feature. Next, you will discover how easy it is to install Availability Groups. Finally, you will explore how to customize your installation, address specific needs, and troubleshoot unexpected issues. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of SQL Server Availability Groups needed to comfortably consider this feature for your most critical SQL Server databases and applications.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس