مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تحلیل پیشرفته بدافزار : باج افزار

دسته بندی ها: آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه ، آموزش تست نفوذ (Penetration Test) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

تعداد و قدرت حملات باج افزار ها افزایش پیدا کرده است که باعث شده ضربات بزرگ تجاری وارد کنند. دلیلی وجود ندارد که شما و شرکتتان، قربانی این گونه حملات مخرب باشید.

در این دوره، شما قادر خواهید بود تعیین کنید که ایا ماشین ها به باج افزار آلوده شده اند یا خیر. در ابتدا با علایم اولیه ای که نشان می دهد یک سیستم به باج افزار آلوده شده است، آشنا می شوید. سپس یادمی گیرید چگونه kill switche ها می توانند در جلوگیری از حمله به شما کمک کند.

در نهایت متوجه می شوید که باج افزارها چگونه در سطح شبکه پخش می شوند و چگونه کامپیوتر های زیادی را آلوده می کنند.

وقتی این دوره را به پایان برسانید، شما دانش و مهارت های کافی را برای آنالیز باج افزارها خواهید داشت که شما را قادر می سازد به طور موثر آنها را شناسایی، مهار و نابود سازید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Advanced Malware Analysis: Ransomware Author:Cristian Pascariu Duration:1h 29m

Ransomware attacks have continued to grow in frequency and potency, causing large business impact. There is no reason for you and your company to become a victim of this destructive piece of Malware. In this course, Advanced Malware Analysis: Ransomware, you will gain the ability to determine if compromised machines were infected with Ransomware. First, you will learn some of the early indicators of when Ransomware infects a system. Next, you will discover how kill switches can help you prevent attacks. Finally, you will explore how Ransomware spreads throughout the network and how it manages to infect a large number of computers. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of Ransomware Analysis, enabling you to identify, contain, and eradicate attacks much more effectively.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس