مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تحلیل پروتکل ها با Wireshark

دسته بندی ها: آموزش وایرشارک (Wireshark) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

میلیاردها بسته در هر دقیقه از طریق شبکه پرواز می کنند. کدام یک مهم هستند؟ کدام یک کلیدهای عیب یابی مشکلات شبکه و اپلیکیشن را دارند؟ شما در این دوره، شما توانایی ضبط، تفسیر و کالبد شکافی مشکلات شبکه را در سطح بسته به دست می آورید. ابتدا پروتکل ها و سرویس های اصلی مانند ARP ،IPv4 و DHCP را کشف خواهید کرد. سپس، نحوه کار پروتکل های UDP و DNS را خواهید فهمید. در پایان، تحلیل ترافیک اپلیکیشن های مبتنی بر HTTP و TLS را یاد می گیرید. پس از پایان این دوره، مهارت و دانش تحلیل بسته با Wireshark مورد نیاز برای جداسازی و حل مشکلات شبکه را خواهید داشت.

بررسی دوره

استفاده از Wireshark برای تحلیل اپلیکیشن های اصلی - FTP ،HTTP و SSL

فایل های تمرین exercise_file.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Analyzing Network Protocols with Wireshark Author:Christopher Greer Duration:2:07:56 Level:Intermediate

There are billions of packets flying through the network every minute. Which ones matter? Which ones hold the keys to troubleshooting network and application problems? In this course, Analyzing Network Protocols with Wireshark, you’ll gain the ability to capture, interpret, and dissect network problems at the packet level. First, you’ll explore core protocols and services, such as ARP, IPv4, and DHCP. Next, you’ll discover how the UDP and DNS protocols work. Finally, you’ll learn to analyze HTTPs and TLS based application traffic. When you’re finished with this course, you’ll have the skills and knowledge of packet analysis with Wireshark needed to isolate and resolve network problems.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس