مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تحلیل طرح های کوئری SQL Server

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

هر سرور پایگاه داده، بارهای کاری و کوئری های مختلفی را اجرا می کند و برای یک متخصص تنظیم عملکرد SQL Server مهم است که کوئری هایی را که بر عملکرد تأثیر منفی دارند شناسایی کند. شما در این دوره، توانایی شناسایی تنگناهای عملکرد را در پایگاه داده خود کسب می کنید. ابتدا تحلیل طرح های کوئری را یاد می گیرید. طرح های اجرای کوئری را کشف و درک خواهید کرد. در پایان، نحوه حل مشکل تنگناهای عملکرد را کشف خواهید کرد. پس از پایان این دوره، مهارت و دانش تحلیل طرح های کوئری مورد نیاز برای عیب یابی مشکلات عملکرد SQL Server را خواهید داشت.

بررسی دوره

خلاصه

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Analyzing SQL Server Query Plans Author:Pinal Dave Duration:2:30:22 Level:Advanced

Every database server runs different workloads and queries, and it's important for a SQL Server Performance Tuning Expert to identify queries that are negatively impacting performance. In this course, Analyzing SQL Server Query Plans, you will gain the ability to identify performance bottlenecks on your database. First, you will learn to analyze query plans. Next, you will discover and understand query execution plans. Finally, you will explore how to resolve the performance bottleneck. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of analyzing the query plans needed to troubleshoot SQL Server performance problems.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس