در هر حرفه ای، دانستن چگونگی استفاده از ابزارهای آن، بخش مهمی از انجام کار است. Android Studio یکی از مهمترین ابزار برای توسعه دهندگان Kotlin Android است و شامل انواع مختلفی از ویژگی های است که توانایی توسعه دهندگان را برای کارآیی و اطمینان از کیفیت نرم افزار از طریق تست فراهم می کند. در این دوره با ابزارهای Android Studio مانند refactoring، تولید کد خودکار و تبدیل کد جاوا به Kotlin،  نحوه شناسایی و حل مشکلات برنامه با استفاده از debugger، استفاده از Android Support Libraries و  Android KTX و Gradle build system، نحوه اطمینان از کیفیت و قابلیت اطمینان نرم افزار از طریق ترکیبی از تست واحد محلی، تست های مجهز اندروید، تست های UI خودکار و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • کار با ابزارها و ویژگی ها
 • نقش مهم Android Studio
 • بهره وری و Android Studio Project Window
 • Android Studio Developer Productivity
 • تبدیل جاوا به کوتلین
 • Android Studio Instant Run
 • اشکال زدایی اپلیکیشن و رفع خطاها
 • Conditional Breakpoints
 • استفاده از Logcat
 • درک روند ساخت اندروید، KTX و پشتیبانی از کتابخانه ها
 • اصلاح پارامترهای Gradle
 • درک وابستگی ها
 • AndroidX و Android KTX
 • پیاده سازی تست های واحد محلی
 • و غیره