مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش API Gateways و میکروسرویس ها: CodeMash

دسته بندی ها: آموزش میکروسرویس ها (Microservices) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

شما در این دوره، می آموزید که چگونه از API Gateway استفاده کنید تا میکروسرویس های شما بتوانند کاملاً به هم متصل شده و از قدرت خود استفاده کنند. Santosh Hari جزئیات پیشنهادهای مختلف API Gateway و ماتریس تصمیم گیری را برای انتخاب یکی ارائه می دهد. این دوره همچنین ویژگی های مختلف API Gateway مانند تولید API ها، ایجاد کاربران و اشتراک ها، امنیت، کنترل خطا، محدود کردن نرخ و موارد دیگر را بررسی می کند. مدرس دوره برای اهداف نمایشی از Azure API Management استفاده خواهد کرد.

API Gateways و میکروسرویس ها

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight API Gateways and Microservices: CodeMash Author:CodeMash Duration:0:44:06 Level:Beginner

In this session, you'll learn how to leverage API Gateways so your microservices are able to fully connect and harness their power. Santosh Hari will go into details on various API Gateway offerings and a decision matrix on which one to choose. The talk will also highlight the various features of API Gateways like productizing APIs, creating users and subscriptions, security, error handling, rate limiting, and more. For demonstration purposes, Santosh will use Azure API Management.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس