مطالب پیشنهادی از سراسر وب

بکارگیری تکنیک های برنامه نویسی تابعی در جاوا

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، برنامه نویسی تابعی (Functional Programming) ، آموزش لامبدا (Lambda)

در هسته کدنویسی قوی و قابل نگهداری، دانش جامعی از برنامه نویسی تابعی وجود دارد. در بکارگیری تکنیک های برنامه نویسی تابعی در جاوا؛ شما نحوه برنامه نویسی به سبک تابعی با جاوا فراتر از بکارگیری لامبدا و جریان ها را یاد خواهید گرفت.

در ابتدا، این که چرا برنامه نویسی تابعی مهم است و چگونه می توان به همراه آن از Java استفاده کرد را یاد خواهید گرفت. سپس، ترکیب تابع و اپلیکیشن های جزئی (Partial Application) در ساخت توابع با قابلیت کاربرد مجدد را بررسی خواهید کرد. در پایان، نحوه انتزاعی کردن ساختارهای کنترلی و استفاده از تایپ های آن به عنوان زمینه های محاسباتی برای برنامه نویسی به سبک تابعی را کشف خواهید کرد.

با اتمام این دوره، شما دانش بنیادینی از برنامه نویسی تابعی که در پیشرفت شما به سمت نوشتن کد جاوای پایدار و با قابلیت نگهداری آسان تر کمک می کند را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Applying Functional Programming Techniques in Java Author:Esteban Herrera Duration:2:40:45 Level:Intermediate

At the core of writing more robust and maintainable code is a thorough knowledge of functional programming. In Applying Functional Programming Techniques in Java, you'll learn how to program in a functional style with Java beyond the use of lambdas and streams. First, you’ll learn why functional programming matters and how it can be used with Java. Next, you’ll explore function composition and partial application to create reusable functions. Finally, you'll discover how to abstract control structures and use types as computational contexts to program in a functional style. When you're finished with this course, you’ll have a foundational knowledge of functional programming that will help you as you move forward to write more robust and easier to maintain Java code.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس